Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven


De slaaf die de wil van zijn meester kende, maar deze niet voorbereidde of deed, zal grote klappen krijgen;
maar hij die niet wist, nog deed, zal minder (straf) verdienen.
Want van ieder aan wie meer toevertrouwd is, zal meer verlangd worden,
en aan wie veel gegeven is, van die wordt veel verlangd.

Pistis Sophia, A Gnostic Gospel, G.R.S. Mead, p. 262, hoofdstuk 124