Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven



Misplaatste ernst is nog onverdraaglijker dan misplaatste scherts.

W.C. Capel (Dagboek van een Florentijn)