Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 

(Handelingen, 20: 35)