Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven


Bid voor je vijanden, zegen hen die je honen, opdat je goed moge worden als je Vader in de hemel.

(Onbekende Woorden van Jezus, Jacob Slavenburg; Psalm 239, Manichese Psalmboek: Allberry, C.R.C., (ed.), A Manichaean Psalbook, Stuttgart 1938)