Annie Besant

Annie Besant (1 October, 1847 - 20 September, 1933) was een prominent spreekster, feministe, sociaal activiste en theosoof. Na de dood van Kolonel Olcott werd zij presidente van de Theosofische Vereniging. Ze ijverde voor de onafhankelijkheid van India. Hierbij vond ze overigens Gandhi's taktiek van vreedzame opstand verkeerd. Ze vond dat mensen ten allen tijde hun plicht moesten doen, ook als hun werkgevers misbruik van hun macht maakten. Verder hielp ze met de opvoeding van Jiddu Krishnamurti, waarvan zij wereldkundig maakte dat hij een wereldleraar zou worden. Hoewel de laatste het niet eens was met haar invulling van dit begrip en de organisatie die voor hem werd opgericht ophief, bleven zij tot het laatst goede vrienden.

Door Besant, A. (Annie)

De Plaats van Vrede 

Het Pad ter Volmaking

Vrijheid van Denken - doet het denken er dan nog toe?

Aan Annie Besant


Hoomi, K. (Koot Hoomi of Kut Homi etc.)

Historische Brief van Mahatma Koot Hoomi aan Annie Besant

Over Annie Besant


Diversen

Over Annie Besant, Rudolf Steiner, antroposofen en de Theosofische Vereniging

Kruisheer, J.

Annie Besant - over de werkwijze van Annie Besant

Ros-Vrijman, W.A.L.

Annie Besant - Een Strijder

Selliger, E.L.

Annie Besant - een leerzame ervaring

Spierenburg, H. (Henk)

8 mei 1891: de sterfdatum van H.P. Blavatsky

Naschrift over W.Q. Judge

Over Annie Besant en William Quan Judge, een reactie