Inhoud van Hermes, theosofie alfabetisch geordend naar auteur.


Adalsteinsson, E. (Einar)

De weg van het hart

Algeo, J. (John)

Pioniers in een nieuw denkgebied

Reïncarnatie, Het Bewijs

Senzar: het raadsel van de mysterietaal

Anderson, M. (Mary)

Resolutie over de Vrijheid van Denken

Het voorspellen van de toekomst (van de Theosofische Vereniging)

Anoniem / Diverse schrijvers

Biografie van Jiddu Krishnamurti

Boeddha's tanden

Citaten toegeschreven aan Boeddha

Nala en Damayanti - fragment uit de Mahabharata

Zen Citaten en Zen Wijsheid

Citaten van Sogyal Rinpoche en Boeddhistische wijsheid

De Eed van de Bodhisattva

Korte Spirituele Citaten en Spreuken

Lankavatara Sutra

Licht en bewustzijn

Simeon Toko, een profeet uit Afrika

Soefie Verhalen

Spirituele moppen en grappen

Sprookje v.d. klokkenmaker en logewerk

Symboliek en mysterie

Theosofie, wat houdt dat in ?

Uit de hut van het Lotusvrouwtje

Wat gebeurt, gebeurt voor ons eigen bestwil, sprookje

Wie was Hermes?

Zelfbeheersing

Inleiding over de Nag Hammadi Geschriften

Quispel, Gilles

Het Thomas Evangelie

Het Evangelie van Maria Magdalena

Het Evangelie van Filippus

Uitleg over Gnosis

Ashton, D. (Dorothy), Bendit, L. J. (Laurence J.)

Groepswerk, extract van een folder over groepswerk in de theosofische vereniging. Relevant voor logewerk.

Asperen, K. van (Kees van)

Relatie Rudolf Steiner en de Antroposofen met de Theosofische Vereniging (en hoe zit het met Krishnamurti), door Kees van Asperen, lid van de Theosofie-groep.

Audoin, D. (Danielle)

Zelfkennis en Regeneratie

Bakula, J.S. (joann)

Het Tibetaans Dodenboek

Beechey, Katherine A.

Boeken waarin H.P. Blavatsky belang stelde

Berry-Evans F. (Francis)

Fundamenteel en praktisch omgaan met het leven

Bhagavad Gita

Citaten over eenheid en liefde, Katherine Tingley, Bhagavad Gita en H.P. Blavatsky

Bhagavad Gita Links en Boeken

Bowen, R. (Robert

H.P. Blavatsky over de studie van De Geheime Leer

Brooks, R. (Richard)

De vele betekenissen van Maya

De Theosofie van de Tau Te Tsjing

Bruteau, B. (Beatrice)

Het schandaal van exclusivisme

Chohan, M. (Maha)

Het standpunt van de Chohan ten Aanzien van de Theosophical Society, interessant artikel uit de beginjaren van de vereniging over de doeleinden van de Theosofische Vereniging. Een echte klassieker.

Council van de Theosophical Society

Vrijheid van denken : besluit van de Council van de Theosophical Society, over vrijheid van denken als basis voor theosofisch werk.

Dalai Lama

Boodschap van Z.H. de Dalai Lama

Daw, M. (Muriel)

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom, Muriel Daw ( deel 1, deel 2 )

Devarajan, R.

Werkelijk en Onwerkelijk

Dijk, R. van (Richard van)

Evolutie, groei en bloeseming

Meditatieve stilte, een ramp?

Dubbink, H.J. (Henk)

Conclusies en stellingen behorende bij de voordracht „Fenomenologie en Theosofie" te houden op 16 oktober 1965

Een Chronologische Ramp (in H.P. Blavatsky's werk)

Dunningham Chapotin, D. (Diana)

Een oneindigheid van binnen om Weg te geven

Ehrmann, M. (Max)

Desiderata, Wees kalm temidden van lawaai....

Feldman, B.N. (Berverly Neuer)

Hoe bewaar je de creatieve gaven van het kind?

Fox, M.W. (Michael W.)

Euthanasie op dieren

Geertman, L. (Louis)

Wat de Meesters over theosofen en over de Theosopical Society gezegd hebben

Zoekende Literatuur

Gibran, K. (Kahlil)

Een jongeling zei, spreek tot ons over vriendschap - uit "De Profeet"

Je kinderen zijn je kinderen niet

Gomes, M. (Michael)

Hoe De Geheime Leer tot stand kwam

Graatman, Daan W.

Is het woord theosoof te vermijden?

Hoomi, K. (Koot Hoomi of Kut Homi etc.)

De gevaren van Partijdigheid

Historische Brief van Mahatma Koot Hoomi aan Annie Besant

Hornidge, E.O.

De grottempels in het dal van de Boyne en hun bouwers

Hui Neng

Fouten van anderen

Leegte, wijsheid en prajna

Ware verdienste

Zazen - zittend mediteren

Huyskes, J.A.

Bij het Verscheiden van mijn vrouw .... Gedicht geschreven na de dood van zijn vrouw.

Ierland, F. van (Fay van)

Het dynamische van wijsheid

Over groei en verdieping

Over Heelheid (in de individuele mens en de samenleving)

Jones, E. Stanley

Gandhi over het Indiase Kastensysteem

Judge, W.Q. (William Quan)

Papyrus - De Edelsteen

Kempis, T. à (Thomas)

Zelfbeschouwing

Kicken, Ir. J. M. J.

Wereldtijdperken en Wereldbeelden

Kool, H. (Helma)

Hoe word ik helderziend?

Lente (waarschijnlijk van haar hand)

Kromme, K. (Kees)

Over Elohim, de duivel, schepping en andere zaken

Kruisheer, J.

H. P. Blavatsky's "De Geheime Leer"en de oude mysteriën

Annie Besant

Kuiper, Wies

over de Theosofische Vereniging, interview door Toon Schmeink

Leggett, T. (Trevor)

De Gesloten Vuist van de Leraar

Leeuwen, A.J.H. van

Dewa's

Liezenga, F. (Femmie)

Leven in het Hier en Nu

Cecil Messer

De Skandha’s – een kwestie van leven en dood

Mellema, P. (Pieter)

Visie op het Theosofisch Werk van Loge Groningen, 2008, 2009

Mills, J. (Joy)

Oh verborgen Leven ..., commentaar op de mantra ontworpen door Annie Besant, voormalig presidente van de Theosofische Vereniging.

Zoek naar de weg

Mirza, Nadarbeg K.

De filosofie van de islam

Mullin, G.H. (Glenn H.)

Boeddhistische Perspectieven op Geluk en Vijandigheid

Murdoch, H.

Theosofie en Wetenschap, de weg die we te gaan hebben

Nicholson, Shirley

Het mysterie van het bewustzijn

Nordi, Cleo

Gedachten over de dans

Oost, Hilde van

Joseph Telushkin, Words That Hurt. Words that Heal: How to choose Words wisely and well (Woorden die kwetsen. Woorden die helen: Hoe kiezen we woorden op een wijze en goede manier) - boekrecensie over roddel

Osborn, Arthur W.

Krishnamurti

Patterson, Jack G.

Fohat: de ene energie in het universum

Perez, Arturo M.

Krishnamurti over afhankelijkheid en leegte

Poortman, J.J.

Een Occulte Roman van George Sand

Purucker, G. de (Gotfried)

Uit: " Gulden Regels der Esoterische Wijsbegeerte

Ring, K. (Kenneth)

Reizen voorbij het Licht: Ultieme Bijna-Doodervaringen

Ritsema, A. (Ali)

De Dynamiek van Heelheid

Dharma van het hart

Kan denken vrij zijn?

Mysterie

Ros-Vrijman, W.A.L.

Annie Besant - Een Strijder

Rumi

Mens-zijn is als een herberg...

Wees waanzinnig / De weg der waanzin

Sanat, Aryel

Transformatie: vitale essentie van H.P.B.’s Geheime Leer

Sastry, N.Y. (Yagnesvara)

Stromingen in het Occultisme

Schmeink, Toon

Interview met Wies Kuiper (voorzitster TVN) over de Theosofische Vereniging

Selliger, E.L.

Annie Besant - een leerzame ervaring

Skolimowski, H. (Henryk)

Ecologische renaissance

Smit, S. (Susan)

De wet van karma, Komt alles wat je doet weer bij je terug?

Spierenburg, H. (Henk)

8 mei 1891: de sterfdatum van H.P. Blavatsky

Naschrift over W.Q. Judge

Over Annie Besant en William Quan Judge, een reactie

Valentinus, Blavatsky en het evangelie der waarheid (PDF-file)

Zeven of vier beginselen in de mens. Over de controverse tussen H.P. Blavatsky en Subba Row over dit onderwerp

Stok, Professor van der

De Skanda's

Surendra Narayan 

Van Eenzaamheid naar Alleen Zijn

Tao Te Ching

Tao Te Ching over Leiderschap

Thich Nhat Hanh

Citaten

Noem mij alsjeblieft bij mijn ware namen

Tingley, K. (Katherine)

Citaten over eenheid en liefde, Katherine Tingley, Bhagavad Gita en H.P. Blavatsky

Vincent, H. (Hans)

Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing

Viruly, A.

Kurukshetra en Hiroshima

Voorham, B.

W.Q. Judge - deel II: "Belangrijker dat de keten ongebroken blijft"

Wallevaart, J.

De Soefi's in Turkije, uit een reisverslag

Welwood, J. (John)

Psychotherapie in Oost en West

Zahara, H.V. (Helen)

Zonder onderscheid van ras en kleur