Tips voor het lesgeven in het middelbaar onderwijs
van LIO-groep

2001

Bericht: 1 Datum: Thu, 25 Jan 2001
Onderwerp:

zelfstandig leren

Hoi allemaal, Ik heb op de opleiding een lesje over zelfstandig leren gehad, en vraag me af in hoeverre jullie de *leerfuncties* zelf vervullen dan wel aan de leerlingen over dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende leerfuncties:

Voorbereidingsfuncties:

* orienteren op het leren
* kiezen van leerdoelen
* doelen concreet maken
* plannen van het leren
* motiveren om inzet te leveren
* aandacht richten
* aan de gang gaan
* vooraf geleerde in herinnering brengen
* zelfvertrouwen bevorderen
verwerkingsfuncties
* begrijpen (B)
* integreren (I)
* toepassen (T)
Regulatiefuncties
* bewaken dat BIT (zie boven) functioneert
* concentratie en inzet bewaken
* toetsen, vragen stellen, feedback geven
* herstelmechanismen gebruiken (herorienteren, corrigeren)
* beoordelen
Dan zegt mijn dictaat vervolgens: Goede en effectieve docenten zorgen ervoor dat al deze functies door henzelf of door de leerlingen worden vervuld. Bij zelfstandig leren hoort dan dat de leraar zo veel mogelijk van deze functies uitbesteed aan de leerlingen, bijvoorbeeld door de leerlingen veel zelf te laten ontdekken (zelf samenvattingen maken bijv.) en door dingen als nakijken ook door de ll. te laten doen. Maar in dit soort zaken moeten de ll. dan wel weer getraind worden, natuurlijk. Wat vinden jullie van dit alles en hoeveel van de leerfuncties liggen bij de leerlingen? groetjes, katinka
TESTJE :

Hier een leuk mentaal testje.

SNEL uitvoeren en geen rekenmachine of pen en papier gebruiken. Niet vals spelen!!!!!!!!

Neem 1000 en tel er 40 bij op.
Tel er 1000 bij op.
Tel er nog eens 30 en dan 1000 bij op.
Tel er 20 bij op.
Tel er 1000 en vervolgens 10 bij op.
Wat is het totaal ?

(kijk onderaan voor het antwoord)

Je hebt 5000 gevonden ? FOUT!!!!!
Het juiste antwoord luidt: 4100. Geloof je het niet ?
Tel maar na met een rekenmachientje.
De volgorde van getallen brengt onze hersenen in de war.
De hersenen maken een rekenfout in het decimale stelsel, er zijn ook voorbeelden van onbewuste lees-fouten, en de daaruitvolgende mis-verstanden.

Verbazingwekkend, niet ?

Ik loop stage in het speciaal onderwijs: leerlingen met normale intelligentie maar gedrag en psychiatrische problemen. Voor veel van mijn leerlingen is het probleem dat ze zichzelf niet meer als *normaal* zien. Wat in de Nederlandse maatschappij een probleem is, want wie niet normaal is, is gek of vreemd of wat ook. "erbij horen" wat voor pubers vreselijk belangrijk is, is voor deze jongeren dubbel zo moeilijk. En zichzelf zien als iemand die bij kan dragen aan het geheel, dat is helemaal moeilijk. Wat ik denk is dat deze kinderen drie dingen moeten leren (al geldt dat misschien voor ons allemaal?):

1) verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, en leren dat ze iets toe kunnen voegen aan de wereld. Vaak betekent dat dat practisch bezig zijn (stage, een baan) meer voor ze doet dan leren voor school.

2) leren geven in plaats van negatief aan de omgeving bij te dragen. Ik heb mijn eindexamenklasje wiskunde bijvoorbeeld de opdracht gegeven dat ze met twee dingen bezig mogen zijn: over positieve dingen praten (dus niet dat geroddel en afgeven op anderen), of wiskunde. Vinden ze verdomde moeilijk, dan maar liever wiskunde.

3) zich inleven in anderen. Deze drie dingen hebben natuurlijk van alles met elkaar te maken.