Overzicht van wat er op school moet gebeuren in geval van de Dood van een Leerling

(geschreven ongeveer 2001)

Op scholen is vaak niet echt een Calamiteitenplan voor de dood van een leerling of leraar aanwezig of te vinden. Uit wat op een aantal scholen wel te vinden was heb ik de volgende zaken geselecteerd:

1) Controleren of het klopt dat de leerling overleden is! (bellen met ouders, politie).

2) Alles moet in zeer korte tijd gebeuren, leerlingen, docenten, directie en andere werknemers moeten op de hoogte worden gebracht, er moet een advertentie komen door de school. Als de klas ook een advertentie wil plaatsen: zelf financieren en in overleg met ouders. Er moet informatie over de begrafenis of crematie komen etc. Dit alles binnen een termijn van ongeveer drie dagen.

3) Vrij geven wordt niet bevorderd omdat het rouwproces van de groep op school vorm krijgt.

4) Letten op de persoonlijke eigendommen van de leerling die nog op school zijn: overhandigen aan ouders op een manier die voor alle betrokkenen zinvol is.

5) Geef duidelijke informatie zodat geruchtvorming in de kiem gesmoord wordt.

6) Geef niet alleen aandacht aan de vrienden van de overledene, maar ook aan de 'vijanden'. Deze kunnen zich schuldig gaan voelen: "hieraan ben je nooit schuldig".

7) Op de zelfde manier: geef aandacht aan goede en slechte eigenschappen van de overledene.

8) In geval van suïcide duidelijk aangeven dat diegene de levenden in de steek gelaten heeft, en dat bij problemen hulp gezocht moet worden (wegen aangeven binnen en buiten de school).

9) Ook aandacht voor overlijden in de dagen en weken hieropvolgend. Wel geleidelijk minder, natuurlijk. Geef ruimte voor praten over gevoelens.

10) Als er een stilte ontstaat is dit (zeker de eerste week) geen reden om dus maar weer met de schoolstof bezig te gaan. Aan de andere kant, wel weer aan het werk: doorleven. Jij leeft nog - Pietje zou ook willen dat je door gaat met je leven.

Let erop dat dit slechts een selectie is. Neem als het even kan de moeite om het (verplichte) calamiteitenplan op jou school door te lezen. Als het goed is is er een speciaal calamiteitenplan voor het geval een leerling overlijdt.