Computers op school

Haken en ogen in de Verenigde Staten

Katinka Hesselink Augustus 2006

In de Verenigde Staten zijn er, net als in Nederland, scholen die de computer vaardigheden van kinderen willen stimuleren door het gebruik van computers. Net als in Nederland worden hiervoor laptop-klassen opgericht. Recent is hierover ophef ontstaan, doordat ouders merken dat hun kinderen niet leren wat ze moeten leren. Een ouder klaagt dat haar kind een kleinere woordenschat heeft gekregen en op school alleen maar op myspace en MSN bezig is.

In de discussie op Slashdot (een news-site voor nerds) komt naar voren dat het nogal wat vergt om computers goed op een school in te voeren. De volgende aandachtspunten worden genoemd:

Ik wil hier aan toevoegen dat het didactisch gezien volkomen vanzelfsprekend zou moeten zijn dat je computers alleen gebruikt waar dat zin heeft. Computers zijn bijvoorbeeld heel handig voor het stampen van woordjes en het leren van spelling. Het grootste probleem hierbij is dat de talen-docenten meestal niet echt van computers houden.

Voor werkstukken is het internet uiteraard een aardige bron, maar dan moet wel aandacht geschonken worden aan wat het leerdoel van de oefening is. Is het leerdoel het vinden van juiste informatie, dan zal de docent moeten controleren of de informatie in het werkstuk klopt en moeten begeleiden bij het vinden daarvan. Een legitiem leerdoel is ook het oefenen in schrijven, in je gedachten onder woorden brengen. In dat geval is het essentieel dat docenten weten hoe je er achter komt of een werkstuk bij elkaar gegoogled is. In alle gevallen zouden leerlingen moeten leren een juiste bronvermelding te maken. In geval van het internet betekent dat het bijhouden van welke website je informatie gehaald hebt (URL) en het toevoegen van de laatste datum waarop deze gecontroleerd is.

Bronnen