Leringen over Leerlingschap, S.S. Varma, zoals geschetst in de Brieven van de Meesters

Recentie

Katinka Hesselink, 2006

H.P. Blavatsky was in haar tijd bekend om haar relatie met Tibetaanse Meesters. Deze meesters schreven brieven aan haarzelf en mensen om haar heen. Er is wel beweerd dat Blavatsky deze brieven zelf schreef, maar hier zijn de geleerden het niet over eens. 

Hoe het ook zij, deze brieven zijn heel interessant. Zij schetsen een beeld van onder andere de relatie tussen spirituele meester en diens leerling die nog steeds inspirerend is. Leringen over Leerlingschap, van S.S. Varma vat deze leringen samen aan de hand van citaten en historische uitleg. Duidelijk wordt dat de meesters mensen zijn, met menselijke fouten en beperkingen - geen half-goden zoals ze in latere theosofische literatuur soms verworden zijn. 

Hun ideaal van spirituele ontwikkeling is voor mij bijzonder inspirerend. Uitgelegd wordt niet alleen aan welke idealen men moet proberen te voldoen, maar ook hoe die idealen passen in een allesomvattend begrip van het universum als een geheel. Het verband tussen deze inzichten en die van karma en reincarnatie wordt uitgelegd en zelfs de plek van het kwaad wordt hierin gepast. 

Misschien nog wel het belangrijkste punt dat aangegeven wordt is een antwoord op de vraag: wat is altruisme?. Hierop wordt geantwoord:

De hoogste aspiraties voor het welzijn van de mensheid worden besmet door zelfzucht, indien er in de geest van de filantroop ook maar een greintje verlangen naar eigen voordeel schuilt of de neiging onrecht te doen, zelfs al is dat onbewust. (p. 115)

Laat ik besluiten met de constatering dat L. Geertman en A. Ritsema, de vertalers, weer laten zien dat zij een goed vertaalteam vormen.