De Mens - Zichtbaar en Onzichtbaar

Charles Webster Leadbeater

Recensie

Katinka Hesselink 2009

betekenis kleuren in auraDe Theosofische Uitgeverij heeft een van de oude klassiekers opnieuw uitgegeven: De mens - zichtbaar en onzichtbaar, van C.W. Leadbeater. Dit boek is klassiek als het eerste boek dat auras van verschillende typen mensen, gezond en ziek, spiritueel gevorderd of niet, laat zien.

Leadbeater keek op drie niveau's naar mensen: astraal (emotioneel), mentaal en causaal (oorzakelijk), maar die drie niveau's bedt hij in een zevenvoudige visie op mens en universum in.

In tegenstelling tot veel boeken over helderziendheid die tegenwoordig uitgegeven worden, gaat dit boekje niet alleen over de mens, maar over het hele cosmische evolutionaire proces waar de mens deel van uit maakt. Leadbeater behandelt in schema en woorden zowel de logos, de vele typen mensen en de uiteindelijke toestand van verlossing: nirvana.

Deze versie van 'Man visible and invisible' is gebaseerd op de vertaling die Johan van Maanen in 1903 maakte, maar is door Richard van Dijk gemoderniseerd. Het boeiendste aan dit boek zijn ongetwijfeld de illustraties. Vroegere uitgaven hadden losse 'platen' die met het boek meegeleverd werden. Op karton gedrukt hadden ze alle beperkingen van kleurendruk in het begin van de 20e eeuw. Richard van Dijk, vormgever van beroep, heeft ze hier gereproduceerd op een manier die recht doet aan het origineel en tegelijk past in een modern boek. Uiteraard zijn de platen niet los, maar ingebonden en gedrukt op glanzend papier.

oorzakelijk lichaam in een gemiddeld mensVoor de theosofische lezer die gewend is aan de boeken van Blavatsky is dit boekje een puzzel. De terminologie is namelijk anders. Zo verwonder ik me al jaren over de term 'causaal' (of oorzakelijk) lichaam. Volgens het schema op plaat 2 in dit boekje is dit het hoger mentale. Dat is niet onredelijk: voor onze ontwikkeling zijn de gedachten op dat niveau inderdaad 'oorzakelijk'. Dat wil zeggen dat ze onze ontwikkeling leiden. Dit past in de Boeddhistische theorie over skandhas (LINK).

astraal (emotioneel) aura van gemiddelde mensMet andere woorden: onze zuiverste gedachten, onze diepste wensen, bepalen de richting van onze groei en daarmee de toekomst (binnen de grenzen van karma LINK). Gedeeltelijk zijn zulke gedachten natuurlijk een erfenis uit het verleden.

Intense woede astraal lichaamEen andere term die ik moet toelichten voor mijn theosofische lezers: astraal. Bij Leadbeater staat dit voor het emotionele in de mens. Kama dus, in Blavatskyaanse termen.

Naast het verhaal van C.W. Leadbeater heeft ook een stuk van Annie Besant een plek gekregen in deze uitgave. Voor de skeptische lezer is het misschien een goed idee dit eerst te lezen, aangezien zij in gaat op de wetenschappelijke onderbouwing van het vermogen aura's te zien. Ook bespreekt ze de gebruikte terminologie grondiger. Aan de andere kant is haar bijdrage meer verjaard, juist doordat ze de wetenschap van begin 20ste eeuw erbij haalt.

Zie ook:


Chakra's
Chakra's
C.W. Leadbeater

Wetenschap der sacramenten
Wetenschap der sacramenten
C.W. Leadbeater

Astral Plane
Astral Plane
C. W. Leadbeater