Uit "De Kunst van de Liefde", J. Krishnamurti, p. 14,15, uitgeverij Byblos, 2002. In het engels "Freedom, Love and Action"

Werkelijke verandering

J. Krishnamurti

... [ Een stel studenten vraagt: ] In de eerste plaats willen we weten wat ons kan veranderen, en in de tweede plaats waarin we kunnen veranderen?'

[K] Uiteraard ligt de tweede vraag besloten in de eerste, nietwaar? Als je al weet waarin je verandert, is dat dan wel verandering? Als je weet wat je morgen zult zijn, dan ligt 'wat je wilt zijn' al in je heden. De toekomst is het heden; de bekende toekomst is het bekende heden. De toekomst is de gewijzigde projectie van wat nu bekend is.

'Ja, ik begrijp dat heel goed. Dus er is alleen de vraag van de verandering, niet de verbale definitie van waarin we veranderen. Dus moeten we ons beperken tot de eerste vraag. Hoe veranderen we? Wat is de drijfveer, het motief, de kracht die ons alle barières doet slechten?'

[K] Alleen het volledig niet-handelen, alleen de volledige ontkenning van 'wat is'. Wij zien de geweldige kracht niet die ligt in de ontkenning. Als je de gehele structuur verwerpt van principes en formules, en daarmee de macht, de autoriteit, die daaraan wordt onttrokken, geeft die verwerping op zich je de kracht die nodig is om alle andere gedachtenconstructies te verwerpen - en daarmee heb je de energie om te veranderen! De verwerping is die energie.

'Is dit wat u noemt sterven voor de historische accumulatie waaruit het heden bestaat?'

[K] Ja. Dat sterven is opnieuw geboren worden. Dat is de hele beweging van de verandering - het sterven voor het bekende.