Theosofia, Jrg. 63, januari 1962, p. 1 *)

Twijfel

Jiddu Krishnamurti

Twijfel is als kostbare zalf,
Die, schoon brandend, toch grotelijks heelt.

Hoort mijn woord: Roept de twijfel op
Uit de kracht en de volheid van uw vurigst verlangen.
Roept op de bevrijdende twijfel,
Wanneer, in de wedloop des levens, uw eerzucht zich aangordt
Om anderen in snelheid en kracht t' overtreffen.
Wekt in u de godd'lijke twijfel,
In de stonde dat de zwijmel van liefdes-extase
Uw zinnen verwart en betovert.

Hoort mijn woord:
Uit twijfel groeit eenmaal onsterflijke liefde;
Twijfel reinigt de ziel van bederf en rotting,
Zodat, tot in lengte van dagen,
Uw inzicht in vastheid gegrond staat.
Zoals de bandjir door 't dal stormt,
Laat binnen d'orkaan van twijfel, die alles omvèrwerpt,
Kracht brengt voor de wasdom uws harten,
Sterkte geeft aan de wijde wiekslag van uw denken.

Hoort mijn woord:
Gelijk verzengde velden smachten naar koele regens,
Moet hunkeren uw ziel naar de twijfel,
Die als kost'lijke zalving ten levens-vervulling
De fel-uitslaande brand blust van uw smart'lijke heugenis.
Laat niet in 't duister de twijfel uw harte besluipen;
Maar aan komen waaien als d' ochtend-bries van de bergen
Wanneer in het dal de schaduwen wijken.
Laat twijfel ten rondedans noden
De stervende liefde van een geest, die in verzadiging verdord is:

Hoort mijn woord:
Twijfel is als kostbare zalf,
Die, schoon brandend, nochthans grotelijks heelt.

(vertaling: A. J. H. v. Leeuwen)

*) Gedicht dateert uit jaren '20/'30

met dank aan Peter van der Linden