In hoofdstuk 4, bladzijde 27,28 van De kunst van de Liefde, Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti over Liefde

Hij zei: 'Ik zie de noodzaak om dit hele gebied te verkennen en er in op te gaan, opdat er iets nieuws kan onstaan, maar ik kan niet opgaan in iets wat ik niet ken - het onbewuste, de diepere geheime lagen, die een onmetelijke opslagplaats vormen voor onbekende of half-vergeten zaken, die reageren en contraheren vanuit een bron die verborgen blijft. Hoewel u hebt gezegd dat het  onbewuste even triviaal is als het bewuste, en dat het zodoende van heel weinig belang is, hoewel u het hebt vergeleken met een computer en u van mening bent dat het mechanisch is, is dit onbewuste toch verantwoordelijk voor al onze gedragingen, al onze relaties. Hoe kunt u het triviaal noemen? Beseft u wel wat u zegt?'

Om dit alles, dit vrij complexe probleem, te begrijpen is het van belang te kijken naar de hele structuur van het bewustzijn en dit niet op te delen in het bewuste en het verborgene. Wij aanvaarden deze tweedeling als natuurlijk, maar is het natuurlijk of is het de waarneming van een fragment? De moeilijkheid is voor ons dat we het geheel moeten gaan zien en niet het fragment. Dan krijgen we te maken met het probleem wie de waarnemer is die het geheel ziet. Is hij niet ook een fragment waardoor hij derhalve alleen maar fragmentarisch kan kijken?

'Zijn we ooit het geheel, of alleen maar fragmenten die afzonderlijk tegenstrijdig handelen?'

We moeten duidelijk zijn over dit vraagstuk van het geheel en het fragment. Kunnen we ooit het geheel zien, of een gevoel van het geheel hebben, door middel van dit fragment? Zie je de hele boom of alleen maar een tak van de boom? Je kunt het geheel van de boom zien als je je op een bepaalde afstand bevindt, niet te veraf, maar ook niet te dichtbij. Als je te dichtbij bent, zie je alleen de verschillende afzonderlijke takken. Daarom moet er om het geheel van iets te zien niet de ruimte zijn die door dat woord wordt gevormd, maar de ruimte van vrijheid. Alleen in vrijheid kun je het geheel zien. We handelen, zoals u al zei, altijd in fragmenten die aan elkaar tegengesteld zijn, of in een fragment dat in harmonie is met een ander fragment.