Ojai, 24 mei 1984, uit Krishnamurti over... ons milieu, Altamira, Heemstede, 1993

Liefde

Jiddu Krishnamurti

Het komt allemaal neer op één kwestie: ontdekken wat liefde is. Liefde is niet begeerte, liefde is niet bezit, liefde is geen zelfzuchtige, egocentrische bezigheid - eerst ik en dan jij. Maar waarachtige liefde zegt de mensen blijkbaar niets. Er worden boeken over geschreven, maar dat is nutteloos, dus tracht men deze kwaliteit, deze geur, deze hartstocht, deze compassie te verzinnen. Compassie heeft haar eigen intelligentie, een verheven intelligentie. Als de intelligentie die uit compassie en uit liefde geboren wordt aanwezig is, dan kunnen alle problemen opgelost worden. Wij onderzoeken deze vraag echter nooit tot op de bodem. Wij stellen deze vraag intellectueel, verstandelijk. Als u de vraag stelt met uw hart, met uw geest terwijl u er hartstochtelijk bij betrokken bent, dan zal de aarde onbedorven blijven. En dan is er een groot gevoel voor schoonheid in uzelf.


Weet je, de mens praat eindeloos over liefde: heb je naaste lief, heb je God lief, wees vriendelijk. Maar zoals het nu is ben je net zo min vriendelijk als zachtaardig. Je bent zo op jezelf geconcentreerd, dat het je ontbreekt aan liefde. En zonder liefde is er alleen verdriet. Dat is niet zomaar een aforisme, dat je kunt nazeggen. Je moet dit ontdekken, je moet het tegenkomen. Je moet er hard voor werken. Je moet er voor werken met inzicht in jezelf, zonder ophouden, met hartstocht. Hartstocht is iets anders dan lust; wie niet weet wat hartstocht is, zal nooit de liefde kennen. Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven.