Leven zonder geweld, J. Krishnamurti
Ank-Hermes, 1984 (1973); p. 70, 71

Omgaan met agressieve mensen

Jiddu Krishnamurti

Vraagsteller: Hoe moeten wij ons opstellen tegenover het geweld van andere mensen?

Krishnamurti:... Mijn buurman is gewelddadig: hoe moeten wij ons tegenover hem gedragen? Hem de andere wang toekeren. Het zal hem een genoegen zijn. Wat zou ik doen? Zou je jezelf deze vraag stellen als je echt niet-gewelddadig was, als er geen geweld in je zat? Luister naar deze vraag. Als er in je hart, in je geest, helemaal geen geweld, geen haat, geen verbittering, geen behoefte aan vervulling, geen verlangen naar vrijheid, helemaal geen geweld is, zou je dan die vraag over je buurman die gewelddadig is, stellen? Of zou je dan misschien weten hoe je die buurman moet benaderen? Anderen zullen je handelwijze misschien eveneens gewelddadig noemen, maar dat hoeft niet zo te zijn; op het moment dat de ander gewelddadig optreedt weet je hoe je in die situatie moet handelen. Misschien zegt een derde persoon, een toeschouwer wel, 'Je bent ook gewelddadig.' Maar je weet zelf dat je niet gewelddadig bent. Waar het dus op aankomt is dat je voor jezelf volkomen zonder geweld bent - het doet er niet toe wat een ander over je zegt.