uit de inleiding tot "The Book of life" van Jiddu Krishnamurti, 1980 (vertaling in De Regeneratie van de Mens, folder van de Theosofische Vereniging in Nederland, 1991, Amsterdam, p. 21)

De Noodzakelijkheid van verandering

Jiddu Krishnamurti

Krishnamurti zegt dat er een individuele en een collectieve chaos bestaat, verwarring en ellende over de hele wereld, en er is lijden. Het is een wereldramp. Alle leiders, politieke en religieuze, hebben gefaald; al de religieuze boeken hebben hun betekenis verloren. We zoeken allemaal zekerheid van een bankrekening of van een ideologie, of we richten ons tot onze goden - wat in werkelijkheid een vlucht is. Al de morele en spirituele waarden zijn ingestort; de maatschappij is wat jij en ik in onze verwantschap er van hebben gemaakt. Zonder onszelf radicaal te veranderen, kan er geen verandering van de maatschappij ontstaan. Een systeem kan de mens niet veranderen. Transformatie ontstaat door zelfkennis en niet door geloof.