Uit "De Kunst van de Liefde", J. Krishnamurti, p. 22 en verder, uitgeverij Byblos, 2002. In het engels "Freedom, Love and Action"

Wat is de relatie tussen handeling en liefde?

J. Krishnamurti

'Wat is handelen' vroeg hij. 'En wat is liefde? Bestaat er een band tussen deze twee of zijn het verschillende zaken?'
...
Krishnamurti: Liefde en handelen staan niet los van elkaar; ze worden van elkaar gescheiden door het denken. Waar liefde is, maakt handelen er deel van uit. Handelen op zich heeft heel weinig te betekenen. Handelen is de reactie op uitdaging, en die reactie komt voort uit de achtergrond van cultuur, sociale invloeden en traditie, en is daarom altijd oud. Uitdaging is altijd nieuw, anders zou je het geen uitdaging noemen. Wanneer de reactie niet adequaat beantwoordt aan de uitdaging, moet er conflict zijn en zodoende verval. Onze handelingen die voortkomen uit het verleden moeten altijd leiden tot wanorde en verval.

'Bestaat er dan een vorm van handelen die niet op zich de oorzaak van verval is? En is zo'n vorm van handelen mogelijk in deze wereld?'

K: Het is alleen mogelijk wanneer we de aard van de uitdaging begrijpen. Is er slechts één uitdaging, of zijn er meerdere? Of vertalen we die ene uitdaging in verschillende en fragmentarische uitdagingen? Natuurlijk is er slechts één, maar onze fragmentarische geest vertaalt die ene uitdaging in vele uitdagingen en probeert op die verschillende fragmenten te reageren. En daardoor worden onze handelingen inconsistent en tegenstrijdig, en brengen ze leed en verwarring in al onze relaties.

'Dat begrijp ik,' zei hij, 'onze geest is fragmentarisch; dat begrijp ik heel goed. Maar wat is dan die ene uitdaging?'

K: Die is dat de mens compleet en totaal vrij moet zijn. Niet vrij van een bepaalde kwestie of van een bepaalde band, maar van alle banden en van alle kwesties. Wanneer je de uitdaging aanvaardt - en die uitdaging bestaat er al, van oudsher tot op de dag van vandaag - kun je haar onmogelijk interpreteren vanuit een bepaalde conditionering van cultuur of samenleving. Vrijheid ontkennen betekent terugvallen. Kun je deze uitdaging aanvaarden, niet verstandelijk, maar met de impact, met de intensiteit van een acute en gevaarlijke ziekte? Als je haar niet aanvaardt, handel je alleen vanuit je eigen persoonlijke genot en karaktertrekken, die leiden tot gebondenheid, onderwerping aan een bepaalde denkwijze. Als je deze uitdaging niet aanvaardt - dat de mens volledig vrij kan zijn - dan ontken je de liefde. Dan bestaat handelen uit een reeks aanpassingen aan maatschappelijke en sociale verplichtingen, met pijn, wanhoop en angst.