Uit 'Talks in Europe 1968', Amsterdam, 22 mei 1968, Krishnamurti over ... Ons milieu, p. 63

Jiddu Krishnamurti: Levensenergie

In de huidige structuur van onze samenleving en de relatie met onze medemens is het zo, dat naarmate wij meer ondernemen, wij over minder energie beschikken. Dit komt omdat ons handelen tegenstrijdig en fragmentarisch is. Daardoor leidt het tot conflicten en een verspilling van onze energie. Wij moeten de energie ontdekken die ons een kracht schenkt die constant is en die niet afneemt. Ik denk dat er een handeling is die een energie met deze vitale eigenschappen kan oproepen, een energie die noodzakelijk is om een diepgaande en radicale revolutie in het denken tot stand te brengen. De meesten van ons handelen overeenkomstig een idee, een formule of een concept. Als u uw activiteiten, uw eigen dagelijkse bezigheden gadeslaat, dan zult u zien dat u een idee of een ideologie formuleert en dat u daar vervolgens naar handelt - handelen wil zeggen: doen, actief zijn. Er is dus een verdeeldheid tussen het idee - datgene wat u zou moeten doen, wat u zou moeten zijn of hoe u zou moeten handelen - en de handeling zelf. U kunt dit bij uzelf heel duidelijk waarnemen; uw handelen is altijd het benaderen van een formule, een concept of een ideaal. En dus is er een discrepantie, een scheiding tussen wat er is en wat er zou moeten zijn. Dit brengt tweespalt en conflicten met zich mee.