Soefisme citaten

Ik was een verborgen schat die gekend wilde worden. Dus riep ik de Schepping in het leven, opdat ik gekend mocht worden. (... sprak God/Allah)
hadith Qudsi (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
Dertig jaar lang was ik op zoek naar God en toen ik aan het eind van die tijd mijn ogen opende, kwam ik tot de ontdekking dat Hij eigenlijk al die tijd op zoek was geweest naar mij.
Abu Yazid Al-Bistame (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
Werk voor dit leven als had je het eeuwige leven.
Werk voor het volgend leven als was het vandaag je laatste levensdag.
Ali Ibn Abu Talib (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
Men vroeg Al-Ghazali: Wat hebt u van de Soefi's geleerd?'
Hij antwoordde: 'Twee dingen. Ten eerste dat de tijd is als een zwaard. Als je hem niet doorhakt, hakt hij jou door. En ten tweede dat wie zich niet inzet voor het goede, voortdurend met het kwade bezig is.
Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock
Hoe kan het [het hart] naar Allah gaan, als het gekluisterd is door zijn verlangen?
Muhyiddin Ibn 'Arabi (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
Een onwetend mens overlegt 's ochtends wat hij zal gaan doen, maar een intelligent mens overweegt wat Allah met hem zal doen.
Ibn 'Ata'illah (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
'Ik' en 'jij' zijn slechts de kieren in het vlechtwerk van een lamp, waardoor het Ene Licht schijnt.
'Ik' en 'jij' zijn de sluier tussen hemel en aarde. Licht deze op en je ziet niet langer de kluisters van sekten en godsdiensten.
Als 'ik' en 'jij' niet bestaan, wat is dan de moskee, wat de synagoge, wat de tempel van vuur? 
Sa'd Al-din Mahmud Shabistari (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)