Wees waanzinnig / De weg der waanzin

Rumi  (Jalal ad-Din Muhammad Rumi) gedicht

Vertaald en bewerkt door Shervin Nekuee

Laat huis en haard aan de verstandigen over
De verliefde bezit enkel de waanzin
Word waanzinnig,
waanzinnig.

En als je binnenste vuur
zich openbaart,
Wees de vlinder
en weet je weg.

Laat het huis ten gronde gaan,
Word een vreemdeling van jezelf.

En dan?

Kom dan bij het gezelschap der verliefden
Laat de adem samen zingen,
Zodat het hart reinigt van elke wrok.

En dan?

Tover dan je verlangen naar wijn,
In het dienen van dorstigen.
Je moet leven schenken,
Om eeuwigheid waard te zijn. 

Want als je het gezelschap der dronkenen zoekt,
Moet je dronken op pad.

(En dan?)

Als je ziel zich van het lichaam scheidt
en de hemel zoekt,
laat dan je aanblik
de aarde schemeren.

Word dan de sterveling die eeuwig is

Word niets.

Bevrijd van het zelf,
Zoals een verliefde
– door liefde getroffen –
behoort te zijn.  


En dan?

Word dan een legende 
Laat huis en haard aan verstandigen
Word waanzinnig,
waanzinnig.

Meer Jalal ad-Din Muhammad Rumi