Links over Islam en Soefisme voor de multiculturele samenleving

Islam en Soefisme voor de multiculturele samenleving  
(deze site)
In godsnaam: Wat bezielt je?
De islam en dierethiek
Moslim.org 
Presenteert de Islam als vredelievend, tolerant, rationeel en inspirerend
Is er een plaats voor islam in Europa?
De titel van deze lezing is opzettelijk provocerend. Ik hoop aan te tonen dat de vraag eigenlijk irrelevant is en gebruikt wordt als een manipulatie door politici, intellectuelen, wetenschappers en maatschappelijke werkers om allerlei vormen van discriminatie te rationalizeren en goed te keuren.
Daniel de Smet & Jan van Reeth pakken westerse vooroordelen aan
De sluier houdt moderniteit niet tegen.
Islam en burgerschap
Stichting Islam en Burgerschap vervult vanaf 1999 een actieve rol in het debat over normen, waarden en burgerschap en de rol die islamitische organisaties hierbij kunnen spelen.
Tangali.net 
Islam, wetenschap en spiritualiteit.
Ahmadiyya beweging
Een vergelijking van de geloofspunten van de twee Ahmadiyya groepen.
English site on sufism, Islam, Gurdjieff and Fourth Way

2004-2017