Heart, Self & Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony, Robert Frager, Quest Books, Theosophical Publishing House, p.  129

Jihad

Toen Mohammed en de vroege Moslims terug kwamen van een grote veldslag ...

Robert Frager

Toen Mohammed en de vroege Moslims terug kwamen van een grote veldslag, keerde hij zich tot zijn metgezellen en zei: 'Nu verlaten we de kleine Jihad en komen we tot de grote Jihad.' De soldaten waren geschokt door zijn woorden. Ze waren uitgeput, hun pijlen waren op, hun zwaarden en lansen waren bot of verbogen. De profeet vervolgde: 'De grote Jihad is in jullie hart.'

De vertaling van Jihad als Heilige oorlog is misleidend en meestal onnauwkeurig. Moslim leiders hebben hun oorlogen vaak Jihad genoemd, bedoelend dat God aan hun kant stond. De basale Koraanse betekenis van Jihad is 'worsteling', en refereert meestal naar de worsteling 'op het pad naar God'. Bij de centrale sufi-activiteiten: herinnering, dienst, overdenking - komt altijd worsteling kijken. Er is energie, toewijding en wilskracht voor nodig.