Jalaluddin Rumi biografie, citaten en boeken

Mohamed Jalal ad-Din Balkhi Rumi (Balch, 30 september 1207 - Konya, 17 december 1273) was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus. Roemi is één van de belangrijkste personen uit de Perzische poezie voor zijn religieuze gedichten die God prezen.

Rumi werd geboren in de stad Balch (sinds 18e eeuw onderdeel van Afghanistan) in de streek Khorasan in Chorasmië (ook wel Chwarizm; destijds in handen van de Chwarizm-sjahs, die regeerden van de 11e tot de 13e eeuw). Zijn vader Bahā ud-Dīn Walad was een navolger van de Perzische soefimysticus Achmed Ghazali. Volgens een vroege biografie zou zijn vaderlijke afstamming helemaal terug te voeren zijn tot kalief Aboe Bakr en zou zijn moeder Mu'mineh een dochter zijn geweest van sjah Mohammed van Choresmië. Het gaat hier echter om typisch oostelijke opsmuk die een verband zou moeten aantonen tussen de grote dichter en andere belangrijke persoonlijkheden uit zijn tijd. Zijn vader voorzag volgens één versie de wraakactie van de Mongolen op Balch in 1219 nadat de sjah een aantal Mongoolse kooplieden ter dood had laten brengen, en vertrok iets eerder naar Mekka voor een pelgrimsreis, waardoor zijn gezin het bloedbad op de stad ontliep. Volgens andere versies ontvluchtte hij de ruzies tussen de Chorasmische leiders, die hij niet vertrouwde of vanwege onenigheid met hen. Vanuit Mekka voerde de tocht verder naar Anatolië waar zijn moeder stierf in Laranda (nu Karaman); haar graf is nu een pelgrimsoord. In Laranda trouwde Rumi ook met zijn vrouw Gauhar Chatun, die net als hij een vluchteling uit het oosten was. Uiteindelijk belandde hij in de stad Konya in het huidige Turkije.

Rumi was de leidende figuur van de soefibeweging in het middeleeuwse Konya. Hij filosofeerde met name over de voordelen van verdraagzaamheid. Bij zijn dood streden de joden, christenen en moslims van Konya om de eer hem naar zijn graf te mogen dragen. Zijn graf is nog steeds een heilige plaats voor volgelingen. Hij stichtte er onder andere de dansende derwisjen, de soefi-orde der Mevlevi: religieuze dansers en muzikanten. In de dans draaien zij om hun as, waarbij zij mediteren en Allah aanroepen.

In Turkije wordt hij gezien als degeen die verantwoordelijk was voor de bekering van de sjamanistische Ottomaanse Turken onder Osman Bey naar de islam. Het Ottomaanse rijk ontstond in het toenmalige koninkrijk van Nicea, een overblijfsel van het Byzantijnse Rijk nadat Constantinopel door Roomsgezinde kruisvaarders was aangevallen (die een Latijns roomsgezind rijk stichtten, dat overigens van korte duur was).

Zijn recente populariteit in het Westen dankt Rumi aan de vertalingen van zijn gedichten door Coleman Barks. 

Zoals veel Oosterse namen zijn er diverse spellingsmogelijkheden: Jalal ad-Din Rumi, Jalaluddin Rumi, Roemi, Jalal al-Din Balkhi Rumi, Djelal-oed-din Roemi etc. In Moslim kringen wordt hij ook wel Maulana, Mevlana, Mavlana (soms met toevoeging Balkhi naar zijn geboorteplaats) genoemd; dit betekent 'onze meester'.