Perfume of the Desert, Inspirations from Sufi Wisdom, compiled by Andrew Harvey and Eryk Hanut, Quest Books, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1999, p. 35

God plaatste binnen menselijke wezens ...

Ibn Arabi

God plaatste binnen menselijke wezens een kennis van alle dingen, en vervolgens blokkeerde hij de waarneming daarvan. Dit is een van de goddelijke mysterien, die door de rede ontkend worden en als onmogelijk gezien worden.

De nabijheid van het mysterie, voor hen die het niet weten, is als de nabijheid van God voor Zijn dienaar, zoals verkondigd in zijn woorden: "We zijn dichterbij Hem dan bij jou, maar jij ziet het niet" (Koran 56: 83) en in Zijn woorden: "We zijn dichterbij Hem dan Zijn halsslagader" (Koran 50: 16). Ondanks deze nabijheid, weet of ziet de dienaar niets, niemand kan weten wat binnenin hemzelf is, tot het van moment tot moment openbaard wordt.