Humanistische Islam

Katinka Hesselink 2004

Ik denk dat het belangrijk is, in de huidige tijd, om ons te realiseren dat er niet alleen een fundamentalistische, gewelddadige Islam bestaat, maar ook een liberale humanistische islam. In de Islam - zoals in elke godsdienst - bestaan verschillende interpretaties van dezelfde schrift. Ook zijn er verschillen tussen stromingen in de mate waarin de schrift zelf heilig verklaard is. Of in andere woorden: interpreteer je wat er staat altijd letterlijk, of ook wel figuurlijk. In het Christendom noemen we de mensen die de vrijheid voor staan 'vrijzinnig'. Op dezelfde manier zijn er vrijzinnige Moslims. Hieronder zijn sites en artikelen vertegenwoordigd waarvan ik denk dat ze goede punten hebben, maar ook sites die alleen laten zien (wat mij betreft) wat een aantal verschillende interpretaties binnen de Islam zijn. Op die manier kan duidelijk worden welke vrijheid van interpretatie er (ook) binnen de Islam mogelijk is.