Raja Yoga

Katinka Hesselink 2006

Raja yoga wordt ook wel de koninklijke yoga genoemd. Als men de verschillende vormen van yoga in een opklimmende lijst van spiritueel niveau plaatst, wat nogal eens gebeurt, staat raja yoga vaak bovenaan. Vandaar dat ik deze vorm van yoga als laatste behandel.

In de theosofische literatuur wordt deze vorm van yoga geprezen, zonder dat men erg concreet wordt. Volgens Swami Vivekananda is Raja-yoga het pad dat lijdt naar de hogere spirituele vermogens die in India Siddhis worden genoemd en die in het Westen onder de parapsychologie vallen. Het Christendom heeft deze verschijnselen tot 'wonderen' verklaard. Daarop voortbouwend heeft de Westerse wetenschap zich slechts zelden bezig gehouden met de vraag in hoeverre de geest misschien toch krachtiger was, en minder afhankelijk van het fysieke lichaam als zij denkt.

Dit is niet onbegrijpelijk: paranormale verschijnselen zijn zeldzaam en in veel claims in die richting zijn duidelijke vervalsingen. Ook is onder antroplogen bekend dat van veel spirituele heelmeesters die 'wonderen' verrichten, dit met behulp van trucjes doen. Sterker nog: hun publiek weet dit, maar het kan hen niets schelen - zo is mij door mijn docent Godsdienst-antropologie verteld.

Desondanks is het een universeel verhaal dat mensen elkaar vertellen dat via de geest (Goden, geesten, voorouders) kennis beschikbaar is die niet op andere manieren toegankelijk is. Ook is er over de hele wereld een mythologie waarin aanvallen via de geest een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het wereldbeeld.

In India is men zo ver gegaan om deze geestelijke vermogens te trainen, voorbij wat er in Sjamanistische cultussen gebeurt. Dit wordt Raja-yoga genoemd. Deze is koninklijk omdat ze niet alleen lijdt tot verlossing van Wedergeboorte, maar ook tot de beheersing van de natuur-krachten.

Meer vormen van yoga

Yoga voor Dummies
Yoga voor Dummies
Georg Feuerstein & Larry Payne