Oude teksten uit het Hindoe´sme

Katinka Hesselink

De Veda's

De datering van de Veda's is onzeker. De Rig Veda heeft heel oude stukken waarvan banden met buiten-Indische Indo-Arische tradities is vastgesteld op grond van overeenkomsten in godennamen en dergelijke. 

Naam

Datering (ongeveer)

Beschrijving van de tekst

Rig Veda 
(of Rg Veda)

1200 V.C.

De eerste en oudste van de Veda's, de meest vereerde teksten uit het Hindoeisme.

Citaat uit de Rig Veda

Yajur Veda

Verzameling korte prosa stukjes die in rituelen gebruikt worden. Er is een Witte en een Zwarte Yajur Veda . De Witte Yajur Veda bestaat uit mantra's en verzen. De Zwarte Yajur Veda is een mengvorm van verzen en proza en is ook langer: drie boeken.

Hymne aan het menselijk denken, citaat uit de Yayur Veda

Sama Veda

Gebaseerd op de Rig Veda

Boek met liederen, inclusief instructies voor recitatie.

Atharva Veda

gecompileerd rond 900 V.C.

Verzameling hymnen en magische formules. Wordt geachte minder waardevol te zijn dan de andere drie Veda's.

De Tijd, citaat uit de Atharva Veda

Zie ook:

Bronnen