Karma Yoga

Katinka Hesselink 2006

Karma yoga is een yoga filosofie die mij persoonlijk bijzonder aanspreekt. Karma yoga gaat over het pad van verlossing door juist handelen. Het woord karma staat voor de wet van actie is reactie op moreel niveau. In andere woorden: je krijgt wat je nodig hebt, als je dat verdient. Meer over karma.

Hierbij gaat men er vanuit dat de yogi goed karma verzameld door juist te handelen en er de juiste motieven en gedachten op na te houden. Ook staat bij deze vorm van yoga het juiste spreken centraal. Juist denken, spreken en handelen zijn tenslotte in de Indiase filosofie allemaal vormen van handeling.

In de Indiase filosofie gaat men uit van een gelaagd menselijk bestaan: we zijn lichaam, emotie, gedachte, intuitie en goddelijke kern (Atman). Op al die niveau's is handeling. Op al die niveau's is er de keuze tussen goed en kwaad. Juiste emotie is bijvoorbeeld de liefde die niets vraagt, maar alles geeft. Juist denken laat zich niet door egoisme of vooroordeel sturen. Juist handelen is alleen mogelijk voor wie juist denkt en voelt.

Andere vormen van yoga