Kaart van het Indisch Cultuur Gebied

Afbeeldingen van India, het Indisch Cultuur gebied en Boeddhistische invloed.

De termen India, IndiŽ, Indisch en Indiaas zijn verwarrend omdat ze zowel kunnen verwijzen naar het Land India en alles wat daar vandaan komt, als naar IndonesiŽ en alles wat daarmee samenhangt. Hierboven een schets (niet meer dan dat) van het Indisch cultuur gebied. Dat wil zeggen: dat gebied in AziŽ waar de culturen van India veel invloed hebben uitgeoefend. Hiertoe moet uiteraard ook de Boeddhistische invloed in AziŽ gerekend worden. 

De oranje gekleurde landen behoren weliswaar tot het Indisch Cultuurgebied, maar dit wil uiteraard niet zeggen dat ze geen eigen geschiedenis en ontwikkeling gekend hebben. Het betekent echter wel dat aspecten van hun cultuur en geschiedenis moeilijk te begrijpen zijn zonder inzicht in de cultuur en geschiedenis van India. 

Tegenwoordig is het logisch om naar de natie-staten India, IndonesiŽ, Malaysie, Cambodia enzovoorts te verwijzen. Voor wie in de geschiedenis van Zuid AziŽ geinteresseerd is, zijn dat soort termen echter verwarrend. De Indus Beschaving bijvoorbeeld, die als de eerste stadscultuur van India gezien wordt, bevond zich voornamelijk in het huidige Pakistan. Wat nu de nationale staten Pakistan, India, Nepal, Bhutan en Bangladesh zijn, was tot in de 20ste eeuw samen als 'India' een colonie van Groot BrittanniŽ. Namen van steden bijvoorbeeld zijn vaak afgeleid van de namen van steden op het Indiase subcontinent. De volgende termen kan men tegen komen:

IndiŽ
Voor, Achter en Oost IndiŽ samen. Dus het hele Indiase (of Indische) cultuur gebied. Dit wordt ook wel Majundar genoemd, maar dat is een politiek gevoelige term. 
Achter IndiŽ
Ouderwetse term voor het vasteland van Zuid Oost AziŽ.  
Voor IndiŽ
India, Pakistan, Sikhim, Nepal, Bangladesh en Bhutan, oftewel het Indiase Subcontinent (zie aldaar)
Oost IndiŽ
De Zuid-Aziatische archipel. De meeste eilanden in deze groep horen tegenwoordig bij IndonesiŽ.
Arya Varta
Land van de AriŽrs. Dit is duidelijk een controversiŽle term die alle niet-arische stammen in India uit sluit.
Bharat
Term uit de Epische traditie voor het Indische Cultuur gebied. Het is een vrij vage term voor grofweg dat gebied en die culturen die door de Epische Traditie en de Brahmaanse Traditie beÔnvloedt zijn. De term sluit impliciet niet alleen de Islam uit, maar ook het Boeddhisme.
Indiase subcontinent
India, Pakistan, Sikhim, Nepal, Bangladesh en Bhutan. In andere woorden: het gebied dat door het Himalaya gebergte wordt afgeschermd van de rest van AziŽ. 
India
Meestal wordt hiermee de nationale staat India bedoeld, maar in historische verhandelingen wordt ook vaak het Indische subcontinent of zelfs Voor en Achter IndiŽ samen.
Hindustan (Hindoestan)
Noord India, ofwel het gebied rond de Ganges-vallei en meer naar het Oosten tot het gebied rond de Indus.
Zuid AziŽ
Het Indiase subcontinent. Gebieden als Burma en Thailand (zie de kaart hierboven) worden hier niet toe gerekend, zij vallen onder Zuid Oost AziŽ .

De geschiedenis van de term India en Hindoe en HindoeÔsme gaat onder andere terug op de Arabische term Al Hind , gebruikt voor het gebied voorbij de Indus (in het huidige Pakistan). Het is duidelijk dat je erg ver naar het Oosten door kunt gaan met deze term.

De Boeddhistische invloed in AziŽ is vooral in kaart gebracht aan de hand van kunst. Naast de gebieden die oranje gekleurd zijn op de bovenstaande kaart, kunnen China, Japan en Centraal AziŽ hieronder gerekend worden. China had al een sterke schrift-cultuur toen het Boeddhisme daar aankwam. Vandaar dat we hier niet van IndiŽ of Indisch cultuur gebied spreken, maar van Boeddhistische invloed.