Citaten uit India

Wat heb je aan kennis als het je er niet toe brengt, de pijn van anderen te voorkomen, als was het je eigen pijn? 
Tirukkural 32: 315-317
Er zijn twee soorten van handeling; ten eerste, die gepaard gaat met verwachting van gevolgen; ten tweede, die zonder enige verwachting van gevolgen is. 
Yoga Aforismen van Patanjali, in de vertaling van William Quan Judge (p. 46)
Krishna: Van een mens kan worden gezegd dat hij onwankelbaar is in geestelijke kennis, wanneer hij iedere begeerte verzaakt die zijn hart binnendringt en uit zichzelf gelukkig en tevreden is in het Zelf en door het Zelf. Zijn denken is onverstoord in tegenspoed; hij is gelukkig en tevreden in voorspoed, en bezorgdheid, angst en boosheid zijn hem vreemd. Zo'n mens wordt een muni (een wijze) genoemd.
Bhagavad Gita, het boek van devotie, in de vertaling van William quan Judge (p. 30-31)
Wanneer hij iedere begeerte heeft opgegeven die voortkomt uit de verbeelding en met het denken de zinnen en organen heeft onderworpen die aanzetten tot handelen in iedere richting en vervuld is van geduld, vindt hij gelijdelijk rust; en nadat hij zijn denken in rust heeft geconcentreerd in het ware Zelf, behoort hij aan niets anders meer te denken. 
Bhagavad Gita, het boek van devotie, in de vertaling van William quan Judge (p. 55)
Al wie in het uur des doods het lichaam verlaat, in meditatie op mij (Krishna) gericht, gaat zonder twijfel tot mij. Al wie denkt aan welke afzonderlijke vorm ook ten gevolge van bestendige meditatie wanneer hij zijn sterfelijke gedaante verlaat, juist naar die zal hij gaan. 
Bhagavad Gita, het boek van devotie, in de vertaling van William quan Judge (p. 63) [ meer bhagavad gita citaten ]
Elke glimlach die gij uitzendt 
keert weer tot u terug
Indische Wijsheid (Bronnen van Indische Wijsheid, Gedachten en bloemen)
Geen onzer daden gaat in de eeuwigheid verloren, want alles rijpt op de eigen tijd, wordt vrucht in 't eigen uur.
Divyavadana (Bronnen van Indische Wijsheid, Gedachten en bloemen)
De kleine mens weegt af wat hem kan deren, uit vrees waagt hij het niet aan het werk te gaan;
De middelmatige ziet liever af van werk dat moeilijkheden met zich brengen kan;
De waarlijk grote mens zal nooit versagen een eens begonnen taak ten einde te brengen.
Indische wijsheid (Bronnen van Indische Wijsheid, Gedachten en bloemen)
Mensen die werkelijk heldhaftig handelen, beroemen zich nooit op hun verdienste.
Het vuur brandt zonder geluid, en zonder lawaai schijnt de zon.
Mahabharata, Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 24