Bhakti-Yoga of Bhakti spiritualiteit

Toewijding aan de Godheid en de goden

Katinka Hesselink 2006

Omdat de Goden in het Hinduisme en vooral ook in de Bhakti-spiritualiteit zo'n grote rol spelen ga ik in dit artikel ook in op een aantal aspecten van de Indiase mythologie.

Bhakti Yoga is een vorm van yoga die in het Westen bekend is gemaakt door onder andere de Hare Krishna Beweging. Centraal in deze vorm van spiritualiteit staat de toewijding aan de Godheid - een vorm van ofwel Vishnu (of diens avatar Krishna), ofwel Shiva. [zie de Hindoe´stische goden] Net als bij de meeste andere vormen van Hindoe´sme gaat men er vanuit dat alle goden emanaties zijn van de oerbron. Welke God echter gezien wordt als die oerbron, hangt af van de traditie waarin men zich beweegt. De Hare Krishna zien bijvoorbeeld, naar aanleiding van onder andere de Bhagavad Gita de heer Krishna als de grootste en allesomvattende Godheid. Uit Hem is volgens hen dan ook Vishnu voortgekomen.

Voor wie bekend is met de Hindu-drie-eenheid van Brahman, Vishnu en Shiva zal dit een verassing zijn. De meer standaard mythologie is dat deze drie de grootste goden zijn. Brahman is de schepper. Vishnu onderhoudt de schepping. Shiva wordt gezien als de vernietigende kracht, maar hem wordt ook de daarmee verwante regeneratie (na winter komt weer lente) toegeschreven. Hiermee is de cirkel rond.

Shiva en Vishnu zijn in al hun vormen de meest populaire goden in India. Ik zeg 'al hun vormen', omdat allerlei kleinere vaak plaatselijke goden gezien worden als vormen van deze twee goden. Krishna is hier een populair voorbeeld van. Het is voor zover ik weet niet duidelijk waar deze god vandaan is gekomen, maar duidelijk is wel dat hij voorkomt op de lijst met Avatars van Vishnu. ( noot 1 )

De goden in het Hindoe´sme hebben dus een nogal fluide karakter: soms is Vishnu een emanatie van Krishna en vaak ook wordt Krishna gezien als een avatar (ook weer ongeveer een emanatie) van Vishnu.

Hoe dan ook: in de Bhakti-yoga wordt doorgaans slechts ÚÚn God uitgezocht om te aanbidden. Verwarrend genoeg lijkt het Hindoe´sme dan opeens monotheistisch. Een goed voorbeeld hiervan is de leer van Satya Sai Baba.

Voetnoten

Noot 1 : Op de lijst van Vishnu-avatars komt overigens ook Gautama Boeddha voor. Zo kunnen Hindoe's beweren dat het Boeddhisme onderdeel van het Hindoe´sme is.