VVV's - Veel Voorkomende Vragen

Spirituele vragen

- Ik wil een spreekbeurt houden over reincarnatie, welke boeken raad je aan?

- Wat is karma?

- Vragen over Channeling en Mediums.

- Vragen over bidden en de kracht van gebed

- Wat vind je van 'The Secret', 'What the bleep...' en dergelijke?

Theosofische Vragen

Algemene vragen

- Help! Ik raak de weg kwijt op deze website!

- Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van veranderingen op deze website, kan dat?

Vragen en antwoorden voor gewone mensen, die (nog) niets met spiritualiteit hebben

- Gelooft u in God?

- U heeft een nieuwsbrief die Lucifer7 heet - wat heeft dat met de duivel te maken?

- Wat kan ik het beste van uw website lezen?

Ik wil een spreekbeurt houden over reincarnatie, welke boeken raad je aan?

In de meeste grotere bibliotheken is te vinden het boek van H.P. Blavatsky: De Sleutel tot de Theosofie. De enige Nederlandse vertaling die ik ken is van de Theosophical University Press. De hoofdstukken VIII (acht): "Over reincarnatie en wedergeboorte", IX (negen) "Over Kama Loka en Devachan" en XI (elf): "Over de mysterien van reincarnatie" gaan specifiek over het proces van reincarnatie. Maar eigenlijk bevatten alle hoofdstukken van VI (zes) tot en met XI (elf) informatie over dit process. 

Daarnaast is er een boek dat veel dunner is (slechts 143 blz.) en niet alleen op het proces van reincarnatie ingaat, maar ook op de wetenschappelijke aanwijzingen dat reincarnatie zou kunnen bestaan. Deze aanwijzingen zijn geen bewijzen, trouwens. Het gaat om " Reincarnatie in Kaart Gebracht ", door John Algeo. Ook dit boekje is in de meeste grotere bibliotheken in Nederland te vinden.

Het verschil tussen beide boeken is vrij groot. De Sleutel tot de Theosofie is een boek dat H.P. Blavatsky in 1889 uitgebracht heeft. Het is een theosofische klassieker. Dat het zo oud is, is te merken in de voorbeelden die ze zo af en toe geeft en in de opbouw. Verder is dit een boek dat niet alleen over reincarnatie gaat. Wetenschappelijke bewijzen voor reincarnatie geeft ze niet, maar ze geeft wel heel uitgebreid informatie over het proces van reincarnatie, wat er nou eigenlijk reincarneert, wie we zijn enzovoorts. John Algeo's boek "Reincarnatie in Kaart Gebracht" is veel moderner, zowel in uiterlijk, als in schrijfstijl, als in opzet. De eerste uitgave hiervan is 1987. Er is behoorlijk veel aandacht voor de wetenschappelijke aanwijzingen dat reincarnatie zou kunnen bestaan. Daarnaast is er ook behoorlijk wat aandacht voor het proces van reincarnatie, wat er nou eigenlijk reincarneert en dergelijke. 

Woon je in een klein plaatsje waar de bibliotheek deze boeken niet heeft - geen nood. De meeste bibliotheken geven de mogelijkheid om gratis boeken opgestuurd te krijgen vanuit grotere bibliotheken. Beide boeken zijn overigens ook gewoon via de boekhandel te bestellen. 

Reincarnatie en karma op Katinka Hesselink Net

Wat is karma?

Karma is de wet van oorzaak en gevolg, toegepast op het morele leven. In andere woorden: dat wat je uit zendt, komt weer bij je terug. Wie goed doet, goed ontmoet. 

De wet van karma gaat uit van het principe dat het evenwicht in het universum altijd weer hersteld wordt. Dus wie kwaad doet, zal op de een of andere manier een keer gestraft worden. 

De wet van karma is niet denkbaar zonder reincarnatie: als je aan het eind van je leven opeens iets heel goeds of heel slechts doet, moet je ook daarvoor beloond of bestraft worden. Dit gebeurt in een volgend leven. 

Dit was een korte en ongenuanceerde uitleg. Wil je meer weten lees dan meer over  karma en reincarnatie.

Help! Ik raak de weg kwijt op deze website!

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Ik heb alles gedaan wat ik kon verzinnen om het overzicht aan de bezoekers duidelijk te maken, maar een grote website is per definitie moeilijk. Een van de manieren om met de overvloed aan informatie om te gaan, is door met een thema te beginnen, daarover te studeren en de rest voorlopig te laten wat het is. Ik heb de informatie op deze website zelf ook in meerdere jaren bij elkaar verzameld - waarom zou jij het dan in een weekend willen kunnen verteren?

Veel leesplezier!

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van veranderingen op deze website, kan dat?

Ja. Veranderingen op de  Nederlandstalige stukken van de website worden aangekondigd in mijn Nederlandstalige nieuwsbrief Hermes7

Veranderingen op de Engelstalige delen van mijn website worden aangekondigd in mijn Engelstalige nieuwsbrief Lucifer7.