VVV's - Veel Voorkomende Vragen over theosofie

- Wat voor Nederlandstalige theosofische informatie is er?

- Wat moet ik met dit alles in de PRAKTIJK?

- Zijn er ook cursussen en dergelijke over Theosofie?

- Kun je ook lid worden van de Theosofische Vereniging als je niet in bijvoorbeeld reincarnatie gelooft?

- Wat is de Witte Broederschap?

- Hoe is Witte Lotusdag ontstaan?

- Weet je ook mysteriescholen in Nederland?

- Wat is de informatie die mij kan helpen in te zien hoe de Esoterische School bedoeld was?

- Blavatsky was geen vegetarier, is dat inconsequent?

Wat voor Nederlandstalige theosofische informatie is er?

Er zijn allerlei theosofische boeken in het Nederlands te koop en te leen bij de openbare bibliotheken en de theosofische bibliotheken. De meeste loges hebben een theosofische bibliotheek. Grote zijn in Utrecht en Amsterdam.

Er zijn in Nederland meerdere theosofische uitgevers. De grootste zijn de uitgever van de Theosofische Vereniging en die van het Theosofisch Genootschap (Pasadena). De catalogus van de uitgever van de Theosofische Vereniging is op te vragen bij:

www.theosofie.nl (hier is ook een online catalogus van de nederlandstalige uitgaven)

info@theosofie.nl

De catalogus van het Theosofische Genootschap (Pasadena) is te vinden op:

http://www.theosofie.net/

Van beide uitgevers zijn de boeken ook te bestellen via de boekhandel bij jou in de buurt. De betere boekhandel zal een aantal van de boeken van deze uitgeverijen zelfs in voorraad hebben. 

Verder is er natuurlijk van alles over theosofie en aanverwante onderwerpen op mijn website te vinden (Hermes)

Wat moet ik met dit alles in de PRAKTIJK? (2004)

Deze vraag is mij de laatste tijd een aantal keer gesteld. De praktijk van het spirituele pad wordt op diverse plaatsen op deze website besproken. De basis is altijd Het Achtvoudige Pad van Boeddha. Daar kan je nooit omheen. Om het nog korter te zeggen: juist leven. Alle spirituele tradities zijn het daar over eens. Dit is niet iets eenvoudigs dat even in een weekje geleerd wordt. Het is ook niet iets dat zo ver weg is dat het uitgesteld kan worden tot in een volgend leven. Juist leven is moeilijk, maar mogelijk. En elke stap in de juiste richting telt. Op mijn website wordt dit verder uitgewerkt in:

Verder zijn er natuurlijk boeken die je erover kunt lezen. Bijzonder aan te raden zijn de Bhagavad Gita en de Dhammapada (klassieken uit respectievelijk het Hindoeisme en het Boeddhisme). Uit de Theosofische Traditie De Stem van de Stilte, Licht op het Pad en Aan de Voeten van de Meester. Een goede inleiding op deze vijf nogal geconcentreerde en zware boekwerkjes is: Op de Drempel van het Heilige Pad van Joy Mills (2004, Theosofische Vereniging, Amsterdam).

Al deze boeken zijn verkrijgbaar via de Theosofische Vereniging.

Op KatinkaHesselink.Net staat uiteraard nog veel meer over dit onderwerp (in het Engels), want het is de centrale vraag die ik mijzelf voortdurend stel. Zie op deze website:

En The Voice of the Silence, a devotional classic meant for disciples who want to practice the path.

Zijn er ook cursussen en dergelijke over Theosofie?

Uiteraard zijn er cursussen en dergelijke. Er is alle kans dat in uw woonplaats een van de theosofische organisaties actief is. Laat u niet afleiden door de term "Loge" - dit zijn gewoon studiegroepen bestaande uit mensen zoals u en ik. U kunt de programma's van de loge's van de Theosofische Vereniging vinden op (of via):

www.theosofie.nl. Ook zal de plaatselijke stadsgids uitkomst kunnen bieden. 

Elke theosofische organisatie heeft zijn eigen manier van overbrengen. De Theosofische Vereniging heeft een Barborka cursus in Amsterdam en daarnaast voor nieuwe leden een serie brieven die maandelijks opgestuurd worden. Daarnaast zijn er de plaatselijke programma's van de loge's. Deze zijn meestal voor het grootste deel vrij toegankelijk voor niet-leden van de loge en de Theosofische Vereniging. Er wordt wel meestal een kleine bijdrage (een paar euro) gevraagd.

Kun je ook lid worden van de Theosofische Vereniging als je niet in bijvoorbeeld reincarnatie gelooft?

Zeker, het is mogelijk lid te worden van de Theosofische Vereniging ook als je niet in alle grondstellingen of ideen geloooft. Sterker nog: we zijn er erg trots op en vinden het erg belangrijk dat je geloof in het een of het ander geen rol speelt in de vraag of je lid mag worden van de Theosofische Vereniging of niet. Wij zijn vrije onderzoekers en mogen dus zelfstandig tot de conclusie komen of reincarnatie een feit is, of Jesus de incarnatie van God is enzovoorts. Geen enkele geloofstelling hoeft onderschreven te worden voor je lid kunt worden en die vrijheid blijft, hoe lang je ook lid bent. 

Het enige wat moet, is het onderschrijven van de eerste doelstelling van de theosofische vereniging:

"Het vormen van een kern van de Broederschap de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur".

Wat is de Witte Broederschap?

De Witte Broederschap bestaat uit al die mensen voor wie het belang van de mensheid als geheel belangrijker is dan het belang van henzelf, hun familie, hun land, hun ras, hun religieuze groep enzovoorts. Deze mensen vinden dit niet alleen, maar handelen er ook naar. Uit dit praktische altruisme ontstaat wijsheid, vaak helderziendheid en uiteindelijk occulte vermogens. De mensen die die laatste praktisch ontwikkeld hebben noemen we meesters of mahatmas of adepten. De gewone mens die voor de mensheid leeft, noemen we een leerling, of chela. Deze kan zich bewust zijn van zijn/haar leerlingschap, of niet. Maar wie voor de mensheid leeft kan er van opaan dat de meesters goed opletten wat er gebeurt en inspireren waar geen karmische obstakels zijn.

Wanneer de term Witte Broederschap voor het eerst gebruikt is, weet ik niet. Het idee van een groep wezens/adepten/meesters die de mensheid leiden is populair geworden in het Westen dankzij het werk van H.P. Blavatsky. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan gebruikt zij de term Witte Broederschap niet.

Tegenwoordig wordt de term vaak geinterpreteerd als: een groep geestelijke wezens die mensen inspireren via een medium of door channeling. Uiteindelijk zijn de Mahatmas geestelijke wezens, maar in de theosofische literatuur wordt er vanuit gegaan dat zij nog wel een lichaam hebben. Ze hebben alleen meer vrijheid en kunnen geestelijk gaan waar ze willen.

Meer informatie over de werkwijze van hen die bij de Witte Broederschap willen komen.

Hoe is Witte Lotusdag ontstaan?

Witte Lotusdag is een feestdag die door theosofen overal ter wereld gevierd wordt, onafhankelijk van welke theosofische organisatie ze lid zijn, omdat het de dag is waarop de persoon die we allemaal gemeen hebben: H.P. Blavatsky dood ging, in 1891. 

Voor meer informatie zie Witte Lotusdag - uitleg van dit internationale gebruik gevierd n.a.v. de dood van H.P. Blavatsky.

Weet je ook mysteriescholen in Nederland?

Veel Theosofen denken dat de Mahatmas hun werk tegenwoordig vooral op het innerlijk vlak doen. Als de discipel er klaar voor is, zal de meester verschijnen. Als jou meester nog niet verschenen is, ben je er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Verder is de belangstelling voor magie een diskwalificatie voor het witte (onzelfszuchtige) pad. Zowel nieuwsgierigheid als behoefte aan macht worden als egoistische motieven gezien. Niet dat er verder iets mis is met nieuwsgierigheid, maar het is niet een altruistisch motief en het ontwikkelen van altruisme van binnen en in je handelingen is de eerste voorwaarde voor het witte pad.

Mocht je een plek vinden waar dit soort onderricht toch gegeven wordt, pas dan op voor te makkelijke paden.

Kortom: volgens mij zijn er in Nederland geen openbare mysteriescholen.

Als je motief altruistisch is, dus niet op macht of kennis gericht, kan je eventueel, na twee jaar lid van de Theosofische Vereniging geweest te zijn, overwegen lid te worden van de Esoterische School. Zie de volgende vraag. (Ik ben hier overigens niet zelf lid van en weet dus niet hoe het hier toe gaat).

Wat is de informatie die mij kan helpen in te zien hoe de Esoterische School bedoeld was?

Voor wie overweegt lid te worden van de Esoterische School van de Theosofische Vereniging, zijn de volgende documenten belangrijk.

Ten eerste de brief van Koot Hoomi aan Annie Besant, geschreven in 1900. 

In het engels:

Last Letter by Mahatma KH - to Annie Besant

In het nederlands:

Laatste brief van Mahatma KH aan Annie Besant

Ten tweede de inleidingen in de Esoterische instructies, zoals gepubliceerd in de H.P. Blavatsky Collected Writings (in het engels dus). 

Esoteric Instructions, door H.P. Blavatsky and others

Vervolgens kun je nog overwegen om meer te weten te komen over het pad van de leerling. Wat hebben HPB en de meesters hierover gezegd. In het engels daarover:

Esoteric Studies Guide

In het nederlands daarover, minder uitgebreid: 

Occultisme: chelaschap, leerlingschap en mahatmas uitgelegd door H.P. Blavatsky en anderen.

Blavatsky was geen vegetarier, is dat inconsequent?

Het is inderdaad een beetje inconsequent. Blavatsky at inderdaad vlees en raadde mensen aan vegetarier te worden. Er zijn echter verzachtende omstandigheden: haar gezondheidstoestand was bijzonder slecht tijdens het grootste deel van haar theosofisch actieve leven. Ze had bijvoorbeeld nier-problemen. In de negentiende eeuw (ze stierf in 1891) wist men nog bijzonder weinig over voeding en voedingsstoffen en het type problemen dat daarbij een rol kan spelen. Er zijn speculaties dat ze bepaalde voedingsstoffen niet goed op nam. Dit zou het opschrokken van vlees medisch verklaarbaar maken. Afgezien van haar gezondheidstoestand, was het in de 19de eeuw ook gewoon veel moeilijker om op een gezonde manier vegetarisch te leven. Vegetarische burgers zijn pas een aantal jaar geleden makkelijk verkrijgbaar geworden. 

Het is in zoverre consequent dat Blavatsky vegetarisme niet als essentieel beschouwde, integenstelling tot het vermijden van alcohol.

Meer over het leven van Helena Petrovna Blavatsky