Mediums en Channeling, vragen en antwoorden

Katinka Hesselink

Tegenwoordig is channeling erg populair en op tv kunnen we zelfs een medium bezig zien. Hier onder zal ik een aantal belangrijke aspecten van dit fenomeen behandelen, voor zover ik dat kan.

Wat is een medium?

Een medium is iemand die in trance of bij vol bewustzijn dingen doorkrijgt van andere wezens. Dit kunnen elementalen zijn, lagere geesten, hogere geesten of zelfs mensen die hun gedachten bewust of onbewust zo uitstralen dat het medium ze op kan pikken.

Anders gezegd: een medium geeft dingen door. De kwaliteit van wat doorgegeven wordt, hangt af van de kwaliteit van het medium. Uiteindelijk is het dus met een medium net als met elke andere schrijver of spreker: je moet zelf beoordelen of wat 'doorkomt' waardevol is.

Wat is het verschil tussen een medium en een channel?

Dat weet ik niet. Ik heb hierover verschillende verklaringen gehoord. Het meest logische onderscheid vind ik dat een medium in trance gaat en een channel bewust blijft op het moment dat er iets door komt. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich medium noemen en toch bij vol bewustzijn zijn als ze iets door krijgen. Ook zullen er channels zijn die in trance raken op het moment dat ze iets door krijgen.

Maakt het uit of het medium in trance raakt?

Voor de toeschouwer maakt het niet uit of het medium in trance raakt. Voor het medium zelf is het echter van groot belang. Expres in trance raken en dan de controle geven aan een extern bewustzijn (hoe het ook genoemd wordt) is vragen om moeilijkheden. Net zoals je je deur niet open laat staan als je zelf het huis uit gaat, is het niet handig om je lichaam open te stellen voor andere bewustzijnsvormen als je zelf de deur uit gaat. Niet alle bewustzijnsvormen zijn even vriendelijk en net als mensen kunnen ze zich anders voordoen dan ze zijn.

Hoe verklaar je de gevallen waarin het medium van alles lijkt te weten over het onderwerp waar een vraag over gesteld wordt?

Het medium stelt zich open voor invloeden van buiten. Als jij tegenover haar zit en een vraag stelt over je overleden oom, heb je in je bewustzijn een groot deel van de antwoorden op de vraag, met daarbij nog je verlangens over hoe het antwoord moet worden. Het medium pikt dit op en vormt daaruit het antwoord. Dat een antwoord erg bevredigend is, hoeft dus zeker niet te betekenen dat het je oom is die door het medium spreekt.

Wat vind je van de vele gevallen waarin meesters gechanneld worden?

Uitzonderingen daargelaten geloof ik niet dat het meesters zijn. De kwaliteit van het materiaal dat gechanneld wordt spreekt voor zich. Als het spiritueel hoogwaardig is, kan het zijn dat er een meester van de gelegenheid gebruik maakte om een boodschap door te geven. Als het materiaal persoonlijk van aard is, of triviaal, dan denk ik niet dat het een meester was, maar eerder wat we een elementaal noemen. Een bewustzijnsvorm die slim zat is, maar niet erg wijs en dat zich bij elke naam kan noemen die jij maar indrukwekkend vind. Dus alle Morya's, Koot Hoomi's en Dwal Kuhl's  bij elkaar garanderen niet dat het om werkelijk contact met gerealiseerde meesters gaat.

Ik beschouw "Een Cursus in Wonderen" wel als authentiek, maar opvallend genoeg wordt hierbij niet beweert dat het om materiaal gaat dat door meesters gegeven is. Het boek staat op zichzelf zonder enige claim waar het vandaan komt. Zo hoort het ook: beoordeel de inhoud. De vorm is slechts van bijkomend belang. Ik noem het hier omdat het door automatisch schrift gekomen is. Dit valt naar mijn idee duidelijk onder channeling. 

Kan een medium praten met de geesten van de doden?

Dit is een moeilijke vraag. Het antwoord is afhankelijk van wat je verstaat onder de geesten van de doden. Wil je contact krijgen met de wijsheid van de overledene, of met lagere aspecten: dat wat roddelde, of dronk, of egoistisch was, of mode erg belangrijk vond.... Kortom: wil je contact met het beste van die persoon, of met de gewonere aspecten van die persoon? 

Contact met het beste van die mens kun je alleen zelf krijgen en dan niet door er naar op zoek te gaan, maar gewoon in dromen en dergelijke. Een medium kan wel met de lagere geest in de overledene contact krijgen, maar dat is niet goed voor die geest. De overledene moet door. Hij of zij moet het leven hier op aarde los laten en op reis in zijn of haar bewustzijn om op te ruimen wat niet goed gegaan is en te genieten van wat wel goed gedaan is. Daarbij hoort niet het praten met familieleden en vrienden die niet los willen laten.

De dood is voor alle betrokkenen een moment om los te laten. De overledene moet het leven los laten en de nabestaanden moeten degeen die is heen gegaan los laten. Dit is een moeilijk proces. Het oproepen van de doden kan dat alleen maar vertragen. Als contact vanzelf gebeurt is het wat anders, maar zelfs dan kun je degeen die overleden is het beste helpen door de boodschap te geven dat het goed gaat en dat ze los kunnen laten. Andersom is de boodschap die je het meest hoort van mensen die spontaan contact krijgen met overledenen dat deze zeggen: het gaat goed met mij, laat me los. (Zie ook: gedachten van Jiddu Krishnamurti over voortbestaan na de dood )