Bijbel Citaten en Spreuken

Onderzoekt alles, behoud het goede
Bijbel citaat: Apostel Paulus, 1 Thessalonians 5: 21
Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen keurt.
Oude Testament, Job 34:3
Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. 
Bijbel citaat: 1 Timotheus 6:10
Beoefent onderling de liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden. Betoont elkaar gastvrijheid zonder morren. Dient elkaar, als goede heerders van Gods veelsoortige genade.
Bijbel citaat: 1 Peter 4:8-10
Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. 
Bijbel citaat: 1 Johannes 3:18 
De waarheid maakt vrij
Bijbel citaat: Johannes 8:32
Ik zeg u: wanneer u geloof bezit, ook al is het klein als dit mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaatst u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. 
Bijbel citaat: Matheus 17:20
Het is zaliger te geven dan te ontvangen
Bijbel citaat: Apostel Paulus, Handelingen 20: 35.
Al spreek ik met de tongen van mensen en engelen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken en een schelle cymbaal.
Bijbel citaat: 1 Korinthiers, 13: 1