De wonderen te Sravasti

Wonderen van de Boeddha

Boeddha versnelt de groei van een 'mango-boom'. Mahamodgalyayana, een leerling van Shakyamuni Boeddha, had een wonder verricht om een bijzonder fijne gouden bedelnap te krijgen. De Boeddha reageerde hierop door het verrichten van wonderen te verbieden. Een groep niet-Boeddhisten hoorde hiervan en concludeerde dat Boeddha geen wonderen kon verrichten . Dus zij daagden hem uit tot een wedstrijd. Koning Bimbisare van Rajagriha, een van Boeddha's volgelingen, hoorde van de wedstrijd en was bang dat Shakyamuni zijn eigen richtlijn moest volgen en dus de wonderen niet kon verrichten. Boeddha verzekerde Bimbasara echter dat het verbod alleen geldig was voor zijn leerlingen en niet voor hemzelf. Hij nam de uitdaging aan. Het was gewoon in het Oude India om zulke tover-wedstrijden te houden, waarin twee of meer religieuze leiders voor een koning streden om te laten zien wie er machtiger was. Aan het eind van de wedstrijd koos de koning wie de winnaar was en daarmee wie de volgelingen van de concurrentie kreeg. Prasenajith, koning van Kosala, werd erbij gehaald om te bepalen wie zou winnen tussen Shakyamuni en zijn uitdagers. De wedstrijd vond plaats te Shravasti, hoofdstad van Kosala, nu in Utter Pradesh. Deze wedstrijd ging de Boeddhistische geschiedenis in als de belangrijkste van de secundaire levens gebeurtenissen van Boeddha.

Volgens Divyavadana kan het verhaal als volgt samengevat worden: Boeddha besloot een wonder te verrichten onder een mango-boom buiten de stad. Echter, toen Boeddha en zijn gevolg daar aankwamen, waren alle Mango bomen omgehakt. Toen de Boeddha bij de afgesproken plek aan kwam, verwelkomde een lokale tuinman hem met een Mango. Boeddha at de vrucht op en vroeg zijn leerling Anada om de tuinman de pit te laten planten. Wonderbaarlijk genoeg groeide het zaadje onmiddellijk uit tot een volwassen boom, afgeladen met vruchten.

Boeddha zwevend voorgesteld. De daadwerkelijke wonderen vonden de volgende dag plaats. De eerste hiervan is bekend als de yamakapratiharya , ofwel 'tweeling illusie'. In dit wonder zweefde de Boeddha naar boven, kwam er vuur uit zijn schouders en water uit zijn voeten. In sommige versies van dit verhaal staat hij hierbij op een regenboog. Het tweede wonder is bekend als mahapratiharya, ofwel 'Grote Illusie'. In dit wonder verdeelde de Boeddha zichzelf in meerdere lichamen, waardoor alle aanwezigen een eigen 'Boeddha' had om mee te converseren. 

Deze wonderen verbluften de niet-Boeddhisten en Boeddha won de wedstrijd.

Voetnoten

*) Bovenstaande afbeeldingen komen uit het archief van de Leidse Universiteit, instituut Kern. [Kern Institute, Leiden University] Hieronder de tekst in de digitale database van de Universiteit over de afbeeldingen. De foto's zoals hier afgebeeld zijn iets voor dit doel aangepast. Beide afbeeldingen zijn voorbeelden van Gandhara Boeddhistische kunst, waarin duidelijk Griekse invloed te zien is in het realisme van de gezichten en de manier waarop het monnikskleed (lijkt hier meer een toga) gedrapeerd is. De zwevende Boeddha heeft zijn rechterhand in een abhaya mudra.

Zwevende Boeddha: DigiBeeld nr.: 15068; Beschrijving: Miracle of Sravasti, Paitava.;  Stone: Schist;  India-Pakistan, Kusana Period, Gandhara Style, 1st-4th century AD ;  Paris, France: Musee National des Arts Asiatiques Guimet

Het miraculeus groeien van vruchten: DigiBeeld nr.: 15164 Beschrijving: Miracle of Sravasti scene, Rani Ghat.;  Stone;  India-Pakistan, Kusana Period, Gandhara Style, 1st-4th century AD ;  Lahore, Pakistan: Central Museum

$) Dit is een Nederlandse vertaling van The Miracle at Sravasti,
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/studypages/internal/dl/SouthAsia/Buddhist/pgs/u1/p1/DL0015m.htm.
Niet meer aanwezig op 23 mei 2013