Een Boeddha Plein

Theosofie en Boeddhisme

Texten uit het Boeddhisme, overpeinzingen over meditatie, en Boeddhistische geschriften over Boeddhistische spiritualiteit en levensbeschouwing

Uit de theosofische traditie (op Hermes -site)

Directe Verlichting of langzame spirituele ontwikkeling? Katinka Hesselink

H.P. Blavatsky over Kwan Yin

Cecil Messer over 'De skandha's, een kwestie van leven of dood'

Diverse schrijvers over karma en reincarnatie

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom, Muriel Daw ( deel 1, deel 2 )

Boeddha's tanden (een boeddhistisch verhaal)