DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

HET ACHTSTE STADIUM

Toen sprak Vajragarbha de volgende verzen teneinde de betekenis van dit stadium uiteen te zetten:

Nadat in het zevende stadium wijsheid en vaardige middelen zijn gezuiverd,
Nu ze goed toegerust op pad kunnen gaan, hun grote geloften in het vizier houdend,
Nu ze goed gevestigd zijn op de Weg, nu gaan de besten onder de mensen, doordrenkt van goedheid
Het achtste stadium binnen.

Nu, met waardigheid en kennis, met mededogen en welwillendheid,
De oneindige paden van kennis begaand, en met ruimtegelijke, niet-afgeleide aandacht,
Met de kracht die tot hen komt dankzij het juist begrijpen van het gehoorde,
Nu bereiken de grote wijzen de aanvaarding van het niet-ontstaan, dat in ruste is, en subtiel.

(Begrijpend) dat, alles gezegd en gedaan, de fenomenen ongeboren zijn, niet ontstaan, zonder kenmerken,
Dat alles onvernietigbaar is, niet geworden, niet gemaakt,
Leeg van zijnde is, Zo, voorbij het voorstellingsvermogen -
Zo zijn ze bevrijd van mentaal bezig zijn, zijn als lege lucht.

De dingen aanvaardend zoals ze zijn, vrij van fantaseren,
Werkelijk onbewogen, zo winnen ze een vredig hart.
Analyserende en redenerenden mensen in de wereld kunnen dit amper bevatten,
Want alles is voorbij conceptualiseren, en voorbij het grijpen naar mentale beelden.

Zo mentaal stabiel geworden is er geen gedachtenproces.
Ze zijn als een monnik die de staat van uitdoving heeft bereikt en tot die van geen-gedachte is gekomen.
Ze zijn als iemand die droomt dat hij drijft op een rivier, niet geplaagd door gedachten aan ontwaken.
Ze zijn als in een zuiver hemels verblijf, ver van gehechtheid aan pleziertjes.
Kennis hebbend van hun oorspronkelijke besluit sporen de Boeddhas hen nog verder aan:
"Deze geduldige verdraagzaamheid (ksanti) is hoger dan gewijd zijn door de Boeddhas.
Maar onze onpeilbare kennis en verheven Boeddhaschap
Is nog niet het uwe, zet daarom heroische inspanning in.

"Hoewel je nog niet het vuur van mentale kwellingen hebt geblust,
Maar wel gezien hebt dat de wereld daar nog steeds onder lijdt, daarom houdt je het best je oorspronkelijke geloften voor ogen.
Nu je gedachten het welzijn van de wereld zijn toegewijd moet je op zoek gaan
Naar de oorzaak van kennis, ter bevrijding van de wereld.
"De ware essentie der dingen is permanent, is zoheid, is voorbij het denken.
Het is in alle Boeddhas, Toehoorders, en Zelf-Verlichtten.
Dit is het niet dat Boeddhas in de wereld doet verschijnen, voorzien van de Tien Krachten -
(Maar wel verschijnen ze) vanwege oneindige kennis, ongehecht aan verleden, heden, en toekomst."

En zo doen de Onvergelijkelijken, zij die de eer van mensen en goden waardig zijn
In de Verlichtende Wezens gedachten aan vele kennis-aspecten ontstaan,
En nooit ophoudend doordringen in de diepste gronden van de Boeddha-Dharma,
Waarbij vergeleken hun voorgaande verlichtte praktijk in het niet valt.

Daarbij ze nu deze staat van kennis bereikt hebben, dringen deze koninklijke wezens
Overal in door omdat ze toegang tot Weten hebben gekregen
En de hogere supranormale kennis hebben vergaard.
Nu zijn ze als een zeewaardig schip dat voortzeilt op de wind.

Niet geplaagd door mentale inspanning, gevestigd in voortgaande kennis,
Zien ze het worden, vergaan en in stand houden van landen
En hebben inzicht in de verschillen tussen de elementen -
Hoe grof of fijn ze zijn, hoe ze van elkaar te onderscheiden zijn.

Ze dringen door in ieder atoom in dit biljoenen-wereld-systeem,
In de verschillen tussen de elementen en lichamen der wezens,
In wat hen van elkaar onderscheidt, en in de atomaire juwelen-deeltjes in de Werelden van Vreugde.
Dit wetend, met de kennis die ze tot dusver vergaarden, maken ze daaromtrent adequate berekeningen.

Nu hun geest wetend is geworden brengen ze alle lichamen
Samen in hun eigen lichaam, ten bate van de wezens.
De bijoenen werelden in hun diverse gestalten doordringend
Manifesteren ze diverse lichamen, in eindeloze werelden.

Net zoals de zon en maan, terwijl ze toch in de hemel hangen
Verschijnen als weerspiegelingen in het water, zo
Verschijnen Verlichtende wezens, hoewel verblijvend in de onbewogen essentie van zoheid,
Als weerspiegelingen (in de wereld), met de intentie deze te zuiveren.

Met inachtneming van zowel de wezens'geneigdheden als hun verschillen in vormen
Verschijnen Verlichtende Wezens in alle groepen (wezens), in alle werelden:
Ze verschijnen als Toehoorders, als Zelf-Verlichtten, als Verlichtende Wezens (bodhisattvas),
En ze verschijnen in de glorieuze Boeddha-gestalte.

Wezens, landen, en de samengebalde resultaten van handelen,
Alle verschillende opeenhopingen - van Werkelijkheid, van Kennis - de gremia der wijzen,
Het geheel van de ruimte, majestueus, overal eender,
Al dit manifesteert zich als gevolg van vele supranormale vermogens, teneinde de wereld te geven wat zij wenst.

Met tienvoudige controle, en overwegingen gebaseerd op zuivere kennis,
Handelend in overeenstemming met Weten, met vriendelijkheid en mededogen paraat,
Doend wat ook maar de Boeddhakwaliteiten tevoorschijn brengt -
Hetzij fysiek, in woorden, of in gedachten - ze blijven rotsvast (in de Dharma) verankerd, stabiel als een berg.

Al die tien krachten van Verlichtende Wezens, die onwrikbaar zijn,
Die behalen ze, - geen demon die hen angst aanjaagt.
Kracht verkregen hebbend door de Boeddhas, geeerd door de goden,
Zijn ze, en altijd vergezeld van vajra-dragers.

De waardigheden van hen die dit stadium hebben bereikt zijn eindeloos,
En kunnen nog in geen miljoenen jaren teniet gedaan worden.
En dan begeven ze zich in het gezelschap van miljoenen Boeddhas
En worden glanzend als een vorstenkroon.

De Verlichtende Wezens die dit stadium bereikten
Worden grote Brahmas, vorsten over duizend werelden, rijk in waardigheden.
In staat de Drie Voertuigen tot in het oneindige te onderwijzen
Vernietigt hun zuivere weldoende licht de kwellingen die de wereld met zich brengt.

In een enkel ogenblik bereiken ze concentraties
Zoveel als atomen in een miljoen wereld-systemem, stevig verankerd,
En zien in de tien windrichtingen vele landen waar de wezens wonen,
En zij wier wilskracht hier nog bovenuit stijgt, gaan deze staat voorbij.

"Dit was een samenvatting van de acht stadia van Verlichtende Wezens; het zou een eeuwigheid vergen om alle details ervan uiteen te zetten."


Toelichting


HET NEGENDE STADIUM van het Bodhisattva Pad