DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

HET VIERDE STADIUM: Vurigheid


Zij die het derde stadium genaamd Glorieus Schijnend hebben vervuld,
Waarin ze contempleerden op de handelingen der wezens, op de wereld, en op de fenomenen,
En dat met vastberadenheid en zuivere wil, dezen zullen
Het rijk van ruimte (lege lucht) ingaan, en dat van (oorspronkelijk) bewustzijn, en de drie werelden (van heden, verleden, en toekomst).

Zodra zij die grote kracht bezitten dit stadium van Vurig bereiken,
Zijn ze in de clan der Leraar geboren, en zullen nooit terugglijden.
Daar zijn ze onafscheidelijk van Boeddha, van de Leer, en van de Communiteit,
Daar zien ze hoe de voortgang van (het wiel van) geboorte en dood (naar laatste analyse) niet voortgaat.

Schouwend in het tot ontstaan komen van handelen, dat de wereld tot ontwikkeling brengt,
Schouwend in het cyclische bestaan, in nirvana, in landen (praktijken), en in wezens,
Maar ook in fenomenen, het verleden en de toekomst, en in niet-ontstaan en niet-vergaan,
Worden ze een met de clan der Leraar, en handelen in overeenstemming daarmee.

In vriendelijkheid en mededogen deze principes gerealiseerd hebbend,
Contempleren ze nu op wat hun lichaam en geest hen toont;
Ze contempleren op het innerlijk, op het uiterlijk, en op beide (tegelijk).
Ze overwegen, vrij van gehechtheden, de vier vormen van ongedeelde aandacht (satii).

Omdat ze hier het kwaad hebben vernietigd en goede kwaliteiten hebben gewonnen,
Brengen ze nu de Vier Juiste Inspanningen tot vervolmaking.
Ze brengen de Vier bases voor supranormale kracht tot ontwikkeling, alsmede de vier powers en de Vier faculteiten.
En voorts ontwikkelen ze het lichtende juweel van de bodjanga - en daarmee het Verheven Pad.

Deze ontwikkelen ze ten bate van de wezens, hierop richten ze hun geest.
Ze zijn ondersteund door hun geloften; hun mededogen staat voorop.
Ze zoeken alkennis, de akker van de Boeddhas.
Ze denken aan de hoogste geesteskracht en het verhevenste Pad.

Een van geest streven ze naar de onwrikbare staat van wijsheid
En naar de Leraar's onovertroffen woorden, naar
Het juweel van het verheven pad en naar het rijk van bevrijding -
Daartoe ontwikkelen ze ongekende vlotte en vaardige middelen.

Bevrijd van opinies over een werkelijk lichaam en andere dogmas zijn ze,
Bevrijd van ego en (hang naar) bezittingen, van (opinies over) leven en gewin.
In dit vierde stadium is de bezoedeling die gehechtheid aan de
Skandhas, aan de zintuigen en aan de dhatu heet geheel verdwenen.

Welke handelingen de Boeddhas ook verwerpen als zijnde
leidend tot (mentale) aandoeningen, en niet doelgericht,
Die laten de Verlichtende Wezens achter, en met zuivere intentie
Ondernemen ze het goede, ten bate van de wereld.

Vriendelijk worden ze, voorzichtig, mild, kameraadschappelijk,
Eerlijk, zachtaardig, makkelijk in de omgang.
Door geen (mentale) kwaal belast zoeken ze, op weg naar verheven kennis,
Het hoogste pad; handelen ten bate van de wereld.

De waardigen benaderen ze met respect en wensen te leren.
Dankbaar zijn ze, makkelijk te onderrichten, niet tweeslachtig.
En vrij van trots en waan; gelijkmoedig en moedig
Laten ze niet-terugvallende vlijt in cultivering toe.

Zij die in de glorie van dit stadium zijn gevestigd
Hebben een geest die op zuivere waarheid is ingesteld.
Gloeiend van ijver zijn ze, goede eigenschappen kweken ze aan -
Alle bezoedelingen, onzuiverheid, roekeloosheid, en twijfel verdwijnen.

Hier brengen de Verlichtende Wezens, de besten onder de wezens
Eer aan ontelbare Boeddhas en luisteren naar hun leer.
En, hoewel niet van de wereld, gaan ze deze binnen;
Onmogelijk hun goedheid teniet te doen; ze zijn als gouden ornamenten.

De waardige staat van geest, kennis, vaardige praktijk,
En het zuiverende pad der wijzen in dit stadium
Kunnen geenszins teniet gedaan worden, nog niet door miljoenen demonen,
Evenmin als de schittering van juwelen niet weggewassen kan worden door de regen.

Zij die in dit stadium verkeren, die de achting verdienen van mensen en hemelingen,
Worden heer over de hemel waar de tijd in porties is onderverdeeld, en daar spreken ze hemel's recht.
Ze trekken wezens uit hun wirwar aan opinies en verzamelen verdienste
Om verlichtte kennis te kunnen behalen.

Vol van kracht, dankzij concentratie, en een van geest
Zien ze miljoenen Boeddhas.
Daarna, gedurende vele eonen handelen ze heilzaam, tonen
Verheven daden die gekenschets worden door kennis.

"Boeddhakinderen, zo heb ik het vierde stadium verklaard dat Verlichtende Wezens doorlopen. Dat stadium heet Vurig; het is zuiver en is voor hen die van onbesproken gedrag zijn, die waardigheden, en die kennis bezitten."


Toelichting


HET VIJFDE STADIUM van het Bodhisattva Pad