DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

HET TIENDE STADIUM: Boeddhaschap

(Het tiende stadium van het pad van de Bodhisattva is onbeschrijfelijk daar het het stadium van de Boeddhas is.
Nadat Vajragarbha het negende uiteenzette, volgt er een passage in proza, gevolgd door een lofzang. Deze twee gedeelten zijn hieronder weergegeven. Daarmee zijn niet alle verzen van de Dasabhumika opgenomen, maar is slechts een keus gedaan uit die verzen die rechtstreeks de stadia beschrijven.)

"Aldus werd het negende stadium uiteengezet dat hen toebehoort die in het Grote Weten schouwen dat moeilijk te zien is, dat subtiel is. Dit negende stadium van Verlichtende Wezens heet Goede Geest."


Nu ze de onovertroffen praktijk hoorden waren de mijoenen hemelse wezens uit de Zuivere Landen buiten zichzelf van vreugde. Dolblij vertoonden ze zich aan de hemel en eerden de Boeddha. Ontelbare miljoenen Verlichtende Wezens, zeer verheugd, vertoonden zich eveneens aan de hemel; ze brandden wolken wierook, heerlijk geurend, alle kwellingen van de wereld wegwassend. Ook de vorst van het hemelse bereik dat Kracht heet was verheugd, en vertoonde zich eveneens, staand aan het firmament met een triljoenenkoppige stoet volgelingen die vol respect honderden fraaie kledingstukken van grote kwaliteit lieten neerdalen. Vele godinnen juichten en eerden vol respect de Boeddha; ze speelden triljoenen muziekinstrumenten en zongen het volgende:

De Boeddha, in dat ene land gezeten,
Toont zijn gestalte, als een weerspiegeling, in alle landen.
Miljoenen verschillende (Boeddha)lichamen, fraai om te zien
Doordrenken de gehele cosmos.