DASABHUMIKA

De Tien Stadia

HET EERSTE STADIUM: Verheven Vreugde

Toen, om de betekenis van dit stadium te duiden, sprak Vajragarbha (Diamant-matrix) de volgende verzen:


Na de wortels van het goede te hebben gezuiverd, nu waardigheden zijn verworven,
Na dienstbaar te zijn geweest met een hart vol verlichtende vriendelijkheid en mededogen,
Bezitten ze nu het supreme vertrouwen en niets dan goede wil -
Nu cultiveren ze het gemoed van verlichte kennis.

In de wens de kracht, de zuiverheid en energie der Boeddhas te vergaren
Om zo de staat der Overwinnaars te bereiken en de wereld te bevrijden
Ontstaat de verheven wens het Grote Mededogen te ontwikkelen
En het Dharmawiel te draaien en Boeddhalanden te zuiveren.

Teneinde alle tijden in een oogwenk te kennen, zonder hier een voorkeur in te tonen,
Om in de wereld, zo verscheiden, te tonen dat het juiste uur nu daar is,
In 't kort: om in 't bezit te komen van alle kwaliteiten van de Gidsen,
Daarom wordt die nobele Bodhimind geboren, onmetelijk als de ruimte.

Door wijsheid aangevoerd, met mededogen als gids, voorzien van vaardigheden,
De intentie gezuiverd, met onmetelijke kracht,
Door niets gehinderd, recht door zee, niet geleid door anderen,
Met kennis van het verhevenste bewustzijn dat gelijk is aan dat der verlichtten -
Nu aan dit verlichte geest-juweel geboorte is gegeven
Gaat men voorbij de wereld der onwetenden, en bereikt die der Boeddhas.
Daar vindt zo-een geboorte in de Verlichtten's clan, en is van dan af smetteloos.
Daar is men gelijk de Boeddhas, en zeker van het komende Ontwaken.

Zodra men deze bodhimind ontwikkelt bereikt men deze staat,
Daar is de wil onwrikbaar als een berg,
Daar is men vol van vreugde, sereen, vastberaden, en vol kracht,
En toont een vreugdevol gemoed.
Vol van vrede, vrij van boosheid,
Eenvoudig en respectvol, volmaakt oprecht en voorzien van zelfbeheersing
Houd je de onmetelijke wereld - bevrijdende kennis - in't vizier
En ben je eenvoudig blij bij het vooruitzicht van die staat van geest.

Is die staat verworven, dan verdwijnen deze vier vormen van angst:
Angst voor armoede, doodsangst, angst voor 't verlies van reputatie, angst voor kwellingen en voor groepen.
Die staat is alle angst voorbij. Waarom?
Omdat er geen gehechtheid is aan 't zelf.

Zij die eenmaal vrij van angst zijn, vriendelijk en vol mededogen,
Die vertrouwend zijn, respectvol, waardig en eenvoudig,
Die oefenen dag en nacht en zoeken naar de Leer teneinde Waarheid te verwerven -
Niet omwille van het wereldse genot.

Die overwegen, zonder ergens aan gehecht te zijn, hetgeen ze hoorden.
Hun streven naar de Bodhimind is vrij van denken aan gewin.
Terwijl ze zoeken naar de kennis en de krachten, naar de zuiverende leer der Boeddhas
Beoefenen ze het alles-overstijgende - zijn niet begoocheld, niet verwaand.

Handelen en denken niet gescheiden, waarheidsgetrouw,
Zo belasteren ze de Boeddha-familie niet en onderzoeken de weg totaan verlichting.
Vrij van de wereld, en toch haar toegewijd
Onvermoeibaar goede daden verrichtend bereiken ze steeds hogere paden.

Zo de waarheid zoekend, er op gebrand waardigheden te verwerven
Nemen ze de gelofte op zich de Boeddhas te aanschouwen.
Teneinde de ware Leer te behoeden en de Zieners te kunnen benaderen
Nemen ze de geloften op zich van hen wier handelen verheven is.

Teneinde wezens op een hoger plan te brengen en Boeddhalanden te zuiveren,
Teneinde hun (eigen Boeddha-)land te bevolken met verlichte wezens, -
Met een enkel doel voor ogen sporen ze,
Niet vergeefs, overal naar (de manifestaties van) verlichting.

Ze leggen een veelvoud aan doelgerichte geloften af, oneindig in aantal,
Tijdloze geloften zijn het, als de ruimte, als de totaliteit der wezens, als tijd,
Als de aard der dingen, als nirvana, als de wereld, als gemanifesteerde Boeddhas,
En als de basis van verheven kennis.

Hun geestkracht zorgt er voor dat hun geloften duren zolang er objecten van de geest zijn,
Zolang er toegang is tot kennis die eindeloos zijn werk doet in de wereld.
(Dan zeggen ze) "Mogen mijn objectieven pas eindigen wanneer deze (de objecten en de wereld) eindigen;
Moge ik hiertoe geduldige verdraagzaamheid beoefenen."

Zo waarlijk toegewijd, flexibel en harmonieus van geest
Stellen ze hun vertrouwen in de Boeddhawaardigheden en zien hoe de wezens zijn:
Wetend hoe zij zijn geconditioneerd, zelf vol mededogen, vinden ze
Dat ze de wezens bevrijden moeten van hun lijden.

Ter verwezenlijking van dat doel beoefenen ze vrijgevigheid -
Geven koningschap, waardevolle dingen, paarden, olifanten,
hoofd en handen, voeten en ogen, en zelfs hun vlees en bloed -
Alles wordt geschonken zonder daaronder te lijden.

Onvermoeibaar zoeken ze naar onderwijsmethoden.
Zijn ze eenmaal geleerd, dan stemmen ze zich af op de wereld.
De wereld kennend, eenvoudig en vastberaden,
Dienen ze respectvol een oneindigheid aan Boeddhas.

Zo oefenen ze constant, dag en nacht; zo
Zijn hun waardigheden gerafineerd, zoals goud gerafineerd is na door 't vuur te zijn gegaan.
Eenmaal de voorbereidingen voltooid voor het bestijgen van de stadia
Zijn ze vrij van hindernissen, zijn obstakels vernietigd.

Zoals een karavaanleider zijn karavaan dient
Door naar de toestand van de weg te vragen om zo veilig te kunnen reizen,
Zo begeven Verlichtende Wezens zich op weg doorheen het eerste stadium,
En bereiken, dankzij deze stadia, ongehinderd het verlichtingsdoel.

Eenmaal hier zijn zij waardige soevereinen,
Zijn een rechtvaardig gids, geweldloos en weldadig.
Als wereldleider brengen ze alle wezens
Tot verzaken en tot de hoogste Boeddha-kennis.

Maar, nog op zoek naar Waarheid laten ze resoluut het leiderschap achter;
Gaan ze tot Boeddha's leer en brengen deze in praktijk.
Honderd concentraties bereikend, en honderd Boeddhas ziend,
Doen ze honderd (meditatieve) landen op hun grondvesten schudden en verlichten deze op hun reis.

Honderd wezens zuiveren ze, zoeken honderd waarheids-poorten,
Doordringen honderd aeonen, tonen honderd lichamen,
honderd Verlichtende Wezens, en zelfs meer.
De kracht van hun verheven gelofte is onmeetbaar.

Dit is een uiteenzetting over het uitmuntende Eerste Stadium dat Verlichtende Wezen doorlopen ten bate van alle werelden. Zo is het Eerste Stadium; het heet "Verheven Vreugde."


Toelichting


HET TWEEDE STADIUM van het Bodhisattva Pad