SANDOKAI

HET IDENTIEK ZIJN VAN HET ABSOLUTE EN HET RELATIEVE

Sekito Kisen

Het wezen van de grote wijze uit India werd van West naar Oost overgedragen. Mensen zijn helder of verward, maar de Weg kent geen zuidelijke of noordelijke leraar. De geheime bron is klaar en doorschijnend; haar vertakkingen zijn duister en stromen overal. Aan het relatieve gehecht zijn is illusie; het zien van het absolute is nog geen verlichting.

Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds verbonden en volkomen zelfstandig. Oneindig verbonden en vrij bewegend blijven ze toch op hun eigen plek. Vorm verdeelt de eenheid. Geluid geeft aanleiding tot aangename en onaangename sensaties. In duisternis zijn beter en slechter niet onderscheiden; in helderheid is het zuivere en onzuivere duidelijk te zien. De vier elementen hernemen ongedwongen hun natuur, zoals een kind kan vertrouwen op zijn moeder. Vuur is heet, wind waait, water is nat, de aarde hard. Ogen zien, oren horen, de neus ruikt, de tong proeft. Allen functioneren zelfstandig, maar de verschillende bladeren komen van dezelfde wortel.

Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Hoog en laag worden relatief gebruikt. In feite is er duisternis in helderheid, maar je moet de duisternis niet willen ontmoeten. Er is helderheid in duisternis, maar zoek niet naar die helderheid. Duisternis en helderheid horen bij elkaar, zoals de linker- en de rechtervoet bij het lopen.

Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie en functioneert op natuurlijke wijze met betrekking tot alle andere dingen. Het alledaagse (relatieve) bestaan hoort bij het absolute, zoals een deksel past op een pot. Het absolute harmonieert met het relatieve, zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht.

Deze woorden tonen de Grote Werkelijkheid. Ga niet uit van je eigen persoonlijke maatstaven. Als je de Weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem gaat. Als je de Weg gaat, is zij noch nabij, noch veraf. Wanneer je de Weg uit het oog verliest, ben je er mijlen van verwijderd. Vol respect zeg ik tot hen die verlicht wensen te worden: verspil je tijd niet, noch overdag noch 's nachts!

Gevonden op: http://users.keyaccess.nl.wstub.archive.org/~fugea01/sandokai.htm Online geplaatst op Katinka Hesselink Net in Maart 2010