Wat een feest om met eigen ogen de ontwaakten te zien
en in het gezelschap der wijzen te verkeren.

Volg het voetspoor der stralenden,
wijzen, ontwaakten, liefhebbenden,
Zij weten wanneer je handelend op moet treden en wanneer niet.

Maar als je geen vriend of meester kunt vinden
die met je meegaat, trek dan alleen verder -
als een koning die zijn koninkrijk heeft opgegeven,
als een eenzame olifant in het woud.

Als de reiziger een deugdzame, wijze metgezel kan vinden,
laat hem dan blij gestemd met hem verder trekken
en de gevaren van de weg overwinnen.

Volg hen zoals de maan het pad volgt van de sterren. 


(Uit de Dhammapada, in de vertaling van Thomas Byrom.
Nederlandse vertaling van het boekje "De leringen van Boeddha", samengesteld door Jack Kornfield, uitgegeven in Nederland door Altamira-Becht, 2000, blz. 15,16)