Mudra's

Handgebaren van de Boeddha

Katinka Hesselink 2006

De moedra's (1) worden in de Boeddhistische kunst gebruikt om de betekenis van Boeddhistische beelden uit te drukken. Sommige mudra's mogen alleen bij de Boeddha afgebeeld worden, andere worden ook gebruikt in beelden van hemelse Bodhisattvas. In het Tantrisch Boeddhisme worden nog andere mudras gebruikt. Hier onder de mudras waarmee Gautama Boeddha zelf vaak wordt afgebeeld.

bhum-parsa-mudra

Bhumi-sparsa-mudra: De vingertoppen raken de aarde aan. Dit staat symbool voor het moment waarop boeddha de aarde aanriep als getuige van het zijn ontelbare voorgaande levens waarin hij alleen maar deugdzaam geweest was. De aarde antwoorde en de god Mara die de Boeddha zijn laatste verleidingen liet zien, verdween. Dit gebaar staat voor de verlichting die Gautama Boeddha bereikte na vier weken meditatie onder de bodhi-boom.

abhaya-mudra

Abhaya-mudra: Deze mudra betekent geen-angst. Daaruit ontstaan betekenissen als bescherming, vrede en bemoediging: 'heb geen angst'.

In sommige Gandhara en Chinese Boeddhistische kunst duidt deze mudra de lesgevende Boeddha aan, dit komt vermoedelijk doordat deze mudra lijkt op de Vitarka Mudra (zie onder)

dhyana-mudra

Dhyana-mudra: De mudra van meditatie (dhyana). Deze mudra staat voor het bereiken van verlichting.

vitarka mudra Vitarka mudra: dit handgebaar staat voor discussie, lesgeven en verbreiding van de leer van Boeddha.
dharma chakra mudra Dharma Chakra Mudra: Deze mudra staat voor het 'wiel van de wet' dat op zijn beurt symbool staat voor de dharma (leer) van Boeddha. De Boeddha heeft het wiel van de wet in werking gezet bij zijn eerste prediking. Die eerste prediking wordt gezien als heel belangrijk. Het was de eerste keer dat Boeddha de vier edele waarheden en het achtvoudige pad aan de mensheid begon te leren: een uniek moment voor de mensheid, in de Boeddhistische visie op de geschiedenis.
Boeddha met varada mudra Varada Mudra

Varada Mudra: deze mudra staat voor vrijgevigheid, mededogen en het vervullen van wensen.

voetnoot

1) Mudra is de transcriptie zoals wetenschappers die gebruiken. Hierbij wordt de U als Nederlandse OE uitgesproken, vandaar dat het woord ook wel moedra wordt gespeld.