Boeddhisme Links

Een Boeddha Plein
Deze site
Boeddha Dagboek
Mijn (Katinka Hesselink's) Boeddhistische Blog. Zie ook mijn favoriete Nederlandse Boeddhistische Blogs.
Boeddha forum
Actief forum over Boeddhisme en aanverwante onderwerpen
Boeddhistische spreuken, gezegden en citaten
Informele verzameling
Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG) 
Meldpunt BG is tot stand gekomen naar aanleiding van de berichten in de pers dat er in Nederland seksueel misbruik heeft plaatsgevonden door boeddhistische leraren. Door een beter beeld te krijgen van de aard en omvang van seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap, kunnen maatregelen getroffen worden om in de toekomst seksueel misbruik door monniken en leraren zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdiger te signaleren.

Tibetaans Boeddhisme

Gelugpa (de traditie waar ik studeer en mediteer)

FPMT - Maitreya Instituut (hier is mijn leraar bij aangesloten)
Gelugpa Tibetaans Boeddhisme - veel online materiaal, als je goed zoekt. Gekwalificeerde leraren.
Jewel Heart
De organisatie van Gelek Rinpoche, standplaats Nijmegen
Kadam Choling
De organisatie van Dagpo Rinpoche, standplaats in Nederland Haarlem

Kagyu

Yeunten Ling Tibetaans Instituut (Nederland en Belgie)
Inzichten en methodes van het boeddhisme worden gebruikt om een dialoog op gang te brengen tussen mensen, culturen en zo bij te dragen tot een harmonische samenleving van verdraagzame en bewuste burgers met verantwoordelijkheidszin en een altruistische instelling.

Nyingma

Amnyi Trulchung Rinpoche
"Een goed hart, warme gevoelens, vriendelijkheid... dit is de essentie van het Boeddhistisch onderwijs"
Nyingma Centrum Nederland
Met veel online informatie en e-cursussen. De organisatie van Tarthan Tulku.

Zen Boeddhisme

Dr. André van der Braak, Filosoof en zenleraar
Met informatie over zijn lessen en online artikelen over praktische en theoretische onderwerpen.
Maha Karuna Ch'an
Zen Boeddhisme kort uitgelegd.

Theravada en Vipassana

SIM - Stichting Inzichtsmeditatie
Vooraanstaand instituut op het gebied van Vipassana meditatie

Boeddhisme algemeen

Dhammapada

Centrale, meditatieve tekst in het Boeddhisme.
Boeddha dharma
Website met vertalingen van Mahayana soetra's
De wijsheid van Boeddha voor op je I-Phone!
Je kan het zo gek niet bedenken of het kan op je telefoon tegenwoordig, zelfs de eeuwenoude leer van Boeddha ter dagelijkse inspiratie.

Link websites over Boeddhisme

Buddhism Links (english)