LANKAVATARA SOETRA: index

'De Afdaling op Lanka' - Index

I, II, III, IV staan voor de respectieve hoofdstukken.

"-heid": tkst II: 15, 35
108: tkst II: 5, 6, 14, 32; IV: 65
2-voudige zelfloosheid: tkst II: 24, 28
5 groepen: tkst II: 22
a/samskrta (het [niet] samengestelde): tkst IV: 61, 62
Abhidharma: tkst I: 1
Abhidharma Kosa: tkst II: 10
abhutaparikalpa (veronderstellen dat er een aard is): tkst III: 45
afhankelijk, voorwaardelijk ontstaan (pratitya samutpada): tkst III: 44, 45
Akanistha: tekst: I: 1; II: 5, 14, 17
Amitabha Boeddha: tkst I: 2
an/upadisesa: tkst IV: 63
animitta: zie zonder-beelden-zijn
anutpattikadharmaksanti (zie ook ksanti): tkst I: 1, 2
Apsaras: tkst I: 1, 2
Arhat: tkst II: 38
Asanga: Introd.; tkst II: 5; IV: 58
Asoka: tkst I: 1
asrava/anasrava (dat wat [niet] uitstroomt): tkst II: 17, 21, 38, 41 III; 42, 45; IV: 61, 63
Asvaghosa: tkst II: 7
Avatamsaka soetra: tkst I: 1, 2, 3; II: 4, 7, 24, 33, 34, 39; III: 43, 52, 53, 55; IV: 65
ayatana (sferen): I: 1, 2; II: 10, 11, 19, 24, 25; III: 51, 57, 58
begeerte/hebzucht: tkst III: 42; III 44, 45, 47
bevrijdingen, drie: tkst III: 42
Bewustzijn: tkst II: 34, 36; III: 42, 49
bewustzijnen: tkst I: 1; II: 7, 25; III: 42; IV: 59, 61, 63
Bodhisattva: tkst I: 1
Boeddha: tkst III: 42
Boeddhaland: tkst I: 1; II: 34; IV: 63
Boeddhanatuur: tkst III: 43
Brahma: tkst I: 1; IV: 62
citta: tkst I: 1 II: 11, 13, 17; IV: 56, 57, 61
denkproces: tkst II: 15
dharani: tkst IV: 65
dharma/adharma: tkst I: 1, 2, 3
Dharma: tkst IV: 60
Dharmadhatu: tekst III: 43
Dharmakaya: tkst IV: 60
dharma/adharma: tkst I: 3
dharmas, de 5: tkst I: 1; II: 14, 17, 24 IV: 59, 63
dharmata (ware aard): tkst I: 1; II: 21, 22; III: 43, 57
Dharmata-Boeddha: tkst I: 3; II: 17, 18, 22; IV: 63
dhatu (elementen): tkst I: 1, 2; II: 10, 11, 19, 24, 25, 39; III: 51; IV: 57, 58
dhyana: tkst I: 1; II: 5, 9, 14, 32, 39; IV: 58, 62
drievoudige bevrijding: tkst III: 50
dood: tkst II: 19; III: 43
doordrenken: zie gewoontepatronen
drie gevolg-producerende oorzaken: tkt II: 10

drievoudige wereld: tkst I: 1
drievoudige bevrijding: tkst III: 50
droomgelijk: tkst III: 52
dualisme: tkst II: 15
eenderheid (samata): tkst III: 43, 45; IV: 63
eenheid (ekagra): tkst I: 3
eerste principe: tkst II: 9
eeuwig/niet eeuwig: tkst IV: 62
eeuwig ondenkbare, het: tkst II: 20, 24; IV: 67
eeuwig/niet-eeuwig: tkst IV: 62
eeuwigheids-/vernietigingsleer: tkst I: 3; II: 5; III: 48, 50
ekayana (het Ene Voertuig): tkst II: 41
elementen: zie dhatu
elementen, vier grote: tkst II: 5, 8, 16, 19
energie (viriya): tkst IV: 62
Enkel-Bewustzijn: tkst I: 1; II: 11, 38; III: 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56; IV: 61
factoren: tkst II: 29
Fatsang: tkst II: 24
foutieve denkwijze: tkst II: 35
garbha (schoot): tkst II: 5
gatha: tkst I: 1
generositeit (dana): tkst IV: 62
gewoontepatronen (vasana, doordrenken): tkst II: 7, 12, 22, 24, 25, 31, 41; III: 45, 49, 56; IV: 60, 61, 63, 64
Gezegende: Bhagavant: tkst I: 1
grens aan de realiteit (bhutakoti): tkst II: 27; IV: 58
Groot Voertuig: tkst I: 1
haat: tkst III: 44, 47
hetu (voorwaarden): tkst II: 29
Ijing: tkst II: 24
Illusie (Maya): tkst II: 24, 35, 36, 39; III: 46, 48, 54, 56
individualiteit/algemeenheid: tkst II: 18, 26
Jataka: tkst II: 5; III: 44; IV: 63
jnana: tkst III: 46
karma: tkst II: 7, 11, 12; III: 42, 54; IV: 63
kennis: tkst IV: 57, 59, 63
knopen, de 3: tkst II: 38
komen en gaan: tkst III: 50, 53; IV: 57
ksanti (geduldige verdraagzaamheid): tkst I: 1, 2; IV: 62, 63
kwalificeren: tkst I: 2
lakshana: tkst I: 1; II: 11
ledigheid (sunyata): tkst I: 2; II: 5, 26, 27; III: 44, 45, 48; IV: 62, 63
lijden: tkst I: 2
Lokapala: tkst I: 2
Lokayata: tkst III: 50, 54, 55; IV: 64
Lotus soetra: tkst I: 3; II: 22, 30, 38, 41; III: 43
Mahamati: tkst I: 1
Mahasattva: tkst I: 1
manas (denken): tkst I: 1; II: 11, 13, 17; IV: 56, 57, 61
manovijnana (superviserend bewustzijn): tkst I: 1; II: 11, 13, 17; IV: 56, 57, 61
Maya: zie illusie
Mayopama (Maya-gelijk): tkst II: 11, 39; III: 42, 51
mededogen (karuna): tkst II: 11; IV: 60
Mimamsa: tkst II: 13
moraliteit (sila): tkst IV: 62
Nagarjuna: tkst I: 1; II: 31; III: 45, 54
niet-spreken: tkst III: 43
niet-onderscheiden: tkst II: 29; alle teksten
Nirmanakaya: tkst II: 5
Nirmata-Nirmana Boeddha: tkst II: 8
nirodha (uitdoving): tkst II: 5; II: 19; III: 48; IV: 63
nirvana-zonder-substratum: tkst IV: 63
nirvana: tkst II: 4, 11, 21, 26, 27, 38, 40; III: 51, 53, 54; IV: 60, 61, 62, 63
Nishyanda Boeddha: tkst II: 17, 18
Nobele Leven: tkst II: 14
Nyaya: tkst II: 5, 14, 15; III: 54
onderscheid-aanleggen (prapanca): tkst I: 1; II: 15, 18, 24, 27, 29, 30, 31, 41: III: 50, 52, 53, 55; IV: 58, 62
onderscheiding (vikalpa): tkst II: 30, 31
ongeboren: tkst II: 21, 26, 36, 37, 39
Ongeborene, het: tkst III: 50, 52, 53, 54
onherroepelijke overtreding (parajika): tkst III: 42
Onmetelijken (brahmavihara): tkst II: 38
onvoorstelbare transformatie-dood: tkst II: 41
onwetendheid: tkst II: 29; III: 42, 43, 44, 47
oogbewustzijn: tkst II: 12
Oorspronkelijke geloften: tkst II: 19
Oorzaak: tkst II: 10, 25
op-zijn-kop denken: tkst II: 35
Opslagbewustzijn: tkst I: 2, 3; II: 5, 7, 12, 13, 21, 22, 31; III: 48, 49; IV: 58, 61
paramartha (hoogste realiteit): tkst II: 9, 30, 31; III: 45
Paramita (Perfectie): tkst II: 5, 11; IV: 62
paratantra (aard afhankelijk van iets anders): tkst I: 1; II: 27; IV: 59
paravrti (ommekeer, revolutie): tkst I: 1; II: 5, 21, 41; III: 42, 45, 46, 47; IV: 60, 62
parikalpita (aard die maar verbeeld is): tkst I: 1; II: 27; III: 48; IV: 59
Parinirvana: tkst II: 37; IV: 63
parinishpanna: tkst I: 1; II: 27; IV: 59
passies: tkst II: 32; III: 42, 43, 44; IV: 63
prajna: tkst I: 1; III: 46; IV: 57, 62
prakrti: tkst II: 36
pratityasamutpada (afhankelijk, voorwaardelijk ontstaan): tkst II: 29
pratyaya (condities): tkst II: 29
Pratyeka Boeddha: tkst I: 1
principe: tkst IV: 57
Rakshasha: tkst I: 1
Ravana: Hfdst. 1
relatief weten: tkst I: 1
relatieve standpunten: tkst II: 34, 35
Resultaats-Boeddha (Sambhogakaya): tkst II: 5
samadhi: tkst I: 1, 2; II: 19, 22, 31, 35, 41; III: 42; IV: 56, 58, 59, 61
Samantabhadra: tkst II: 34, 39; III: 50; IV: 56
samapatti: tkst I: 2; II: 13, 38; IV: 59, 60
samatha: tkst II: 5
Samboghakaya-Boeddha: zie Resultaats-Boeddha
samenleven: tkst III: 50
samsara: tkst II: 11, 24, 26
Sankhya: tkst II: 37; III: 42, 51, 54, 55
sasana: tkst II: 5
Schepper: tkst II: 37
schisma: tkst III: 42
Sheng-Yen: tkst II: 2
skandhas (5 Groepen van Hechten): tkst I: 1, 3; II: 10, 11, 19, 24, 25, 29, 31, 39; III: 42, 43, 45, 51; IV: 57, 58, 61
Solitaire, het (vivikta): tkst II: 39; III: 47, 53, 54, 56; IV: 57
Sravaka: tkst I: 1
stadia: tkst I: 2
substantie: tkst II: 10
Sugata: tkst I: 1
sunyata: zie ledigheid
Surangama soetra: tkst I: 1; II: 7, 26, 41; III: 46
svabhava: tkst I: 1; II: 11, 24, 27, 31; IV: 59
Tathagata: tkst I: 1, 2; II: 11, 14, 22; III: 52, 53, 56; IV: 60
Tathagatagarbha: tkst I: 1, 2; II: 27; IV: 58, 61, 63
tathata: tkst II: 35
teruggetrokkenheid (viveka): tkst III: 42
tetralemma: tkst II: 31; III: 49, 51, 52; IV: 56, 57
tien richtingen: tkst I: 2
tien krachten: tkst I: 1
Toehoorders: tkst II: 19, 22
transformatie-dood: tkst II: 41
transformatie-lichaam: tkst II: 12; III: 42, 47; IV: 63
Transformatie-Boeddha: tkst I: 1, 3; II: 5, 31; IV: 63
transformeren/getransformeerd: tkst I: 1; II: 35; III: 47; IV: 63
Tushita: tkst II: 14
tussen-bestaan (antarabhava): tkst IV: 62
tweevoudige dood: tkst III: 43
universele vriendelijkheid (maitri): tkst II: 11; IV: 64
upaya (vlotte en vaardige middelen): tkst II: 11, 36; III: 45, 47, 49
Vairocana Boeddha: tkst I: 2; V-soetra: tkst I: 3
Vaisheshika: tkst II: 37; III: 51, 54
van moment-tot-moment: tkst II: 5, 24; III: 44; IV: 58, 61, 63
vasana: zie gewoontepatronen
Vasubhandhu: tkst II: 35; IV: 58
Vedas: tkst I: 1
verblijfplaats: tkst II: 5, 25; III: 54
vergankelijkheid: tkst III: 55
verlangen: tkst II: 24
vidya: zie Weten
vier vormen van uitleg: tkst II: 37
vier proposities: tkst II: 39
vijf dharmas: tkst I: 1
Vijf Groepen van Hechten: zie skandhas
vijnana: tkst I: 1; II: 7, 12, 24; III: 46
vinaya: tkst IV: 62
viveka: zie teruggetrokkenheid
Voertuig: tkst II: 5; III: 42; IV: 56
voorwaarden/condities: tkst II: 29
wereld-van-objecten: tkst I: 1; II: 9; III: 42, 45, 46
Weten (jnana): tkst II: 5; III: 46; IV: 57
Weten (vidya, zien): tkst III: 43, 49; IV: 57
Wijsheid, Juiste: tkst III: 48; IV: 57
Wijsheid, Nobele (3 aspecten): tkst II: 14
wilslichaam: tkst III: 42
woorden: tkst III: 53
Yaksha: tkst I: 1
Yin-shun: tkst IV: 58
zelf-aard: tkst I: 1; II: 8, 17, 20, 33; III: 48
zelf-realisatie: tkst II: 12, 19, 20, 39; III: 49
Zelf-Verlichtten: tkst II: 22
zelfloosheid: tkst II: 24, 26
zes bovennatuurlijke vermogens: tkst I: 1
Zhiyi: tkst III: 52
zoals-het-is (yathabhuta): tkst II: 41; IV: 63
zoheid (tathata): tkst II: 35; IV: 59
zonder-beelden-zijn: tkst II: 5, 6, 11, 12, 14, 22, 24, 27, 29, 32, 36; III: 46, 47, 48, 53; IV: 59
zuivering: tkst II: 17