Buddha

Een Boeddha Plein

Texten uit het Boeddhisme, overpeinzingen over meditatie, en Boeddhistische geschriften over Boeddhistische spiritualiteit en levensbeschouwing

Inspiratie uit het Boeddhisme

Informatie en inspiratie uit het Boeddhisme, de filosofie van Boeddha en de religie die daar uit voort is gekomen. Citaten, het leven van Gautama Boeddha, rituelen en gebruiken, meditatie en links naar nog meer informatie over het Boeddhisme. Van de vier edele waarheden tot Thich Nhat Hanh.

Het leven van Gautama Siddharta Boeddha

Sakyamuni Boeddha

Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakyamuni Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Gautama Boeddha is de meest recente Boeddha in een reeks van minimaal 28 Boeddhas (volgens het Theravada-boeddhisme). Meer over het leven van Boeddha.

De vier edele waarheden en het Achtvoudige Pad

 1. Het leven is lijden
 2. De oorsprong van het lijden is verlangen
 3. Verlangen kan ophouden: dit is nirvana
 4. De weg naar nirvana is het achtvoudige pad:
  1. Het juiste inzicht
  2. De juiste intentie
  3. De juiste spraak
  4. De juiste handelswijze
  5. Het juiste levensonderhoud
  6. De juiste inzet
  7. De juiste geesteshouding
  8. De juiste concentratie

De eerste lezing van Boeddha; de lezing waarin hij deze waarheden voor het eerst onder de mensen bracht

Inleiding in het Boeddhisme

Toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha

In het Boeddhisme zijn diverse rituelen in gebruik die aangeven dat degeen die ze op zich neemt een serieus Boeddhist is. De meest elementaire van deze rituelen is 'toevlucht nemen'. Dat wil zeggen dat men zweert toevlucht te nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Toevlucht nemen - algemeen

Toevlucht nemen is een oud ritueel en in gebruik onder Boeddhisten van alle richtingen (Theravada en Mahayana), behalve dan Westerse Boeddhisten die zich vaak niet willen vastleggen.Desondanks kwam uit mijn enqute dat zo'n 30% van de deelnemers wel toevlucht had genomen. De deelnemers voelden zich in grote meerderheid thuis bij het label 'Boeddhist'.

Men neemt toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Wat dit betekent verschilt per traditie.

Meer over toevlucht nemen: het belangrijkste ritueel in het Boeddhisme

Karma, re�ncarnatie en wedergeboorte

Boeddhisten geloven, bijna zonder uitzondering, dat we:

 1. Terug krijgen wat we uitzenden (karma)
 2. In volgende levens de tijd krijgen nog meer te leren en verlichting te bereiken (rencarnatie of wedergeboorte)

Karma: eigen verantwoordelijkheid

De Boeddha leerde dit ook: we zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin we ons bevinden. We zijn zelf verantwoordelijk voor de kansen die we krijgen. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze talenten...

Dat wil zeggen: we kunnen het beste maken van wat we hebben - en dat betekent ook de kansen nemen om er iets aan te veranderen.

We kunnen er het beste van maken door

Als we dat allemaal doen, helpen we niet alleen de mensen om ons heen, maar ook de ontwikkeling van onze eigen ziel... En hoewel de vrucht niet altijd zal zijn dat we in een volgend leven rijk worden, kun je er wel op rekenen dat je in een volgend leven alles zult hebben wat je nodig hebt om de lessen te leren die je dan weer moet leren. En de hulp te geven die je dan mag geven.

Spreuken en citaten van Boeddhisten - Wijze woorden van Boeddhistische leraren

Boeddhisme en relaties, Katinka Hesselink

De paramita's of deugden van perfectie

Wat is Mahayana Boeddhisme? Katinka Hesselink

Wat een feest om met eigen ogen de ontwaakten te zien

We zijn wat we denken

Aum of Om - de heilige Boeddhistische en Hindoeistische mantra, Katinka Hesselink

Intuitie

Van moment tot moment & wat zijn de paramita's?

Transformatie

Vlees eten ofwel vegetarisme

Vrouwen in het Boeddhisme: nonnen, Katinka Hesselink

Theravada Boeddhisme in Sri Lanka: ideaal tegenover werkelijkheid, Katinka Hesselink

Uitslag Boeddhisme Enqu�te

Boeddhisme en Theosofie