Een Boeddha Plein

Thich Nhat Han at Plum Village
Thich Nhat Han in Plum Village

Thich Nhat Hanh Overzicht en Inleiding

Deze bekende Boeddhistische leraar wordt normaal gesproken binnen het 'Zen Boeddhisme' geplaatst en gezien als een leraar van 'Mindfulness'. Deze combinatie geeft al aan dat Thich Nhat Hanh, een Boeddhistische monnik uit Vietnam, geen standaard Zen Boeddhist is.

Zoals Thich Nhat Hanh uitlegt in zijn boek 'Master Tang Hoi' is het Boeddhisme in Vietnam rechtstreeks uit India gekomen, via de handelswegen. Door haar centrale ligging in Zuit-Oost Azie, bleef het in contact staan met alle andere vormen van Boeddhisme in de regio: Chinees Boeddhisme (o.a. Chan, wat in Japan Zen werd), Sri Lanka (Theravada) en Indonesie (Mahayana).

In het werk van Thich Nhat Hanh zijn al die invloeden merkbaar. Hij haalt aspecten uit de traditie die goed met de moderniteit combineren, zonder de traditie ontrouw te worden. 

Korte biografie

Thich Nhat Hanh (geboren 1926) is een verbannen Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver. Thich is een titel die alle Vietnamese monniken en nonnen dragen en die aan geeft dat ze tot de Shakya clan behoren - de clan van Gautama Boeddha.

Hij is geboren in Vietnam. Als tiener verliet hij zijn ouderlijk huis om Zen-monnik te worden. Hij werd in 1949 als volledig monnik ingewijd. In het begin van de zestiger jaren stichtte hij SYSS (School for Youth Social Service). Deze organisatie hielp met de wederopbouw van dorpen, het opzetten van scholen en medische voorzieningen en de hervestiging van ontheemden. Ondanks ernstige politieke tegenwerking was hij in deze tijd ook de oprichter van de boeddhistische Van Hanh Universiteit in Vietnam.

In de zestiger jaren vond hij hiernaast tijd om naar de VS te reizen waar hij aan Princeton University studeerde. Later heeft les gegeven in Boeddhisme aan Cornell en Columbia University.

Thich Nhat Hanh maande Dr. Martin Luther King om zich tegen de Vietnam oorlog uit te spreken. Op zijn beurt nomineerde Dr. Martin Luther King hem in 1967 voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn pacifistische activisme gedurende de Vietnamoorlog. Ondanks de krachtige aanbeveling van de kant van Dr. King besloot het comite, evenals het jaar daarvoor, helemaal geen prijs toe te kennen. Het communistische bewind in Vietnam beschouwde hem als klassenvijand en Thich Nhat Hanh moest zijn vaderland verlaten.

Thich Nhat Hanh is een belangrijke stem geworden in de spirituele wereld: zijn boodschap spreekt mensen aan, ongeacht hun achtergrond. Feitelijk heeft zijn boodschap twee niveaus: een algemene en een Boeddhistische. Hierin lijkt hij op de Dalai Lama. Zijn algemene boeken en lezingen helpen mensen vooral om in hun dagelijks leven 'mindfulness' toe te passen. Zijn Boeddhistische boeken zijn vaak vertalingen en commentaren op klassieke Boeddhistische teksten waarin Boeddhistische filosofie en wereldbeschouwing uitgelegd worden voor een nieuwe generatie.

Dit is mijn tweedeling overigens. De boeken van Thich Nhat Hanh worden als Zen Boeddhisme op de markt gebracht, maar ik maak me sterk dat elk boek gecategoriseerd kan worden als OF vrij traditioneel Vietnamees Boeddhistisch (dus niet alleen Zen), OF algemeen spiritueel. Thich Nhat Hanh is een Zen meester in de zin dat hij uit de Chan lineage komt. Chan is de oorsprong van het Japanse Zen.

Walking Meditation Led by Thich Nhat Hanh in Paris
Loopmeditatie onder leiding van Thich Nhat Hanh in Parijs
Sinds 1966 leidt Thich Nhat Hanh een wereldwijde monastieke gemeenschap en lekengroep `Order of Inter-Being` (in het Vietnamees `Tiep Hien`) die onderricht geeft in het trainen van aandacht en gengageerd boeddhisme. In 1982 stichtte hij het boeddhistische centrum Plum Village, een meditatiegemeenschap in de Dordogne in Frankrijk. In januari 2005 bracht Thich Nhat Hanh voor de eerste keer in 40 jaar een bezoek aan Vietnam.

(Voor de feiten: met dank aan wikipedia. De interpretatie van zijn werk in twee stromen is van Katinka Hesselink)

Citaten van Thich Nhat Hanh

Vijf aandachtsoefeningen (niet doden, vrijgevigheid, sexuele verantwoordelijkheid, luisteren en spreken en dieet)

Noem mij alsjeblieft bij mijn ware namen, Thich Nhat Hanh

Boeken van Thich Nhat Hanh

THICH NHAT HANH is een Zenboeddhistische monnik, vredesactivist, geleerde, en dichter. Hij is de stichter van de Van Hanh Boeddhistische Universiteit in Saigon, heeft gedoceerd aan de universiteit van Columbia en aan de Sorbonne, en woont nu in Zuid-Frankrijk. Daar tuiniert hij, werkt aan hulp voor behoeftigen, en reist over de wereld om de 'kunst van het aandachtig leven' te onderwijzen. Martin Luther King Jr. stelde hem kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede in 1967, met de woorden: 'Ik ken persoonlijk niemand die de Nobelprijs voor de Vrede meer verdient dan deze zachtmoedige monnik uit Vietnam.'