Zazen Meditatie - neerzitten

[gesprek tussen Chih-ch'eng, een leerling van Shen-hsiu en Hui Neng, de zesde patriarch - KH.]


'Wat leert je leraar aan zijn leerlingen?' vroeg de patriarch.

'Hij vertelt ons te mediteren over zuiverheid, steeds neer te zitten in de zithouding, en niet neer te liggen', antwoordde Chih-ch'eng.

'Mediteren over zuiverheid', sprak de patriarch, 'getuigt van krachteloosheid en niet van dhyana. Zichzelf beperken door voortdurend de zithouding aan te nemen is niet wijs. Luister naar mijn gedicht:

Een levend mens zit of ligt niet [de hele tijd]
Terwijl een dode alleen maar ligt en niet zit.
Waarom zouden we ons fysieke lichaam
De taak van het voortdurend neerzitten opleggen?'

meer Zen Boeddhisme, zie ook: meditatie boeken